Uudised

Asta Niinemetsa portree

Alar Madisson, EKM

ASTA NIINEMETS 70

18.03.2023

Täna, 18. märtsil, tähistab oma 70. sünnipäeva Eesti Kirjandusmuuseumi raudvara, folkloristika osakonna kogenud toimetaja Asta Niinemets.

Tegemist on erakordse keeletoimetaja andega, kuid ta on tegelenud ka tõlgetega inglise, soome ja vene keelest. Tänu Astale on eesti keeles ilmunud Dan Ben Amose valikartiklite kogumik “Kommunikatsioon ja folkloor”, Mihály Hoppáli “Etnosemiootika”, Tatjana Devjatkina “Mordva mütoloogia”jpt

Astal on ette näidata pikk ja põnev  kujunemistee keeletoimetaja ametini.

Asta õppis reaalteaduste kallakuga Nõo Keskkoolis 1960-1971 ja jätkas õpinguid 1973-1980 Tartu Riiklikus Ülikoolis, kus ta õppis eesti keelt ja kirjandust ning ajakirjandust. 1971-1977 töötas Asta Niinemets sekretärina Tartu Linna Rahvakohtus, 1977- 2007 oli ametis ajakirjaniku ja tegevtoimetajana AS Postimehe toimetuses. 1990. aastatel toimetas ta ajalehes Postimees rahvakalendrit ja rahvaluule lühivorme tutvustavaid rubriike.

Pärimushuvi sidus teda alates 2000. aastast MTÜ Eesti Folkloori Instituudi tegevusega, ta oli abiks nii instituudi kui ka Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristikaväljaannete toimetamisel ja uurimuste tõlkimisel, aga ka rahvaluule kogumisel.

Septembrist 2007 asus Asta tööle Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna perioodiliste teadusväljaannete ja akadeemiliste sarjade keeletoimetajana ning tegevtoimetaja. Aastast 2007 on Asta  teadusväljaannete Mäetagused, Sator tegevtoimetaja ja paljude Eesti Kirjandusmuuseumi väljaannete keeletoimetaja.

Asta kuulub rahvusvahelise naisorganisatsiooni Zonta International Tartu klubisse, olles selle asutaja- ja tegevliige.

Asta on õppinud nii mööbli restaureerimist kui siidi maalimist.
Tema lemmikvärv on roheline - seda on ilmselt igaüks märganud - aga miks? - arvatavasti on tegemist haldjarahva esindajaga.

Kolleegina on ta toetav, abivalmis, nupukas, konstruktiivne ja loomingulisi lahendusi pakkuv kaaslane.

Palju õnne, tugevat tervist ja teravat silma soovib kogu Eesti Kirjandusmuuseumi tööpere!