Uudised

Ersa naised jalutamas külatänaval

Foto: Nadezhda Matorkina

Avatud on fotonäitus „Naine ersa ja mokša kultuuris“

27.03.2023

Alates 27. märtsist  saab Eesti Kirjandusmuuseumi fuajees vaadata fotonäitust „Naine ersa ja mokša kultuuris“.

Näitus peegeldab naise rolli ühiskonnas, kus ka tänases igapäevaelus on säilinud palju traditsioonilist. See roll on mitmeplaaniline ja vaadeldav erinevatest kultuurilistest aspektidest. Soome-ugri kultuurid on vaimustavalt paljupalgelised, samas naise rollide poolest sarnased. Kultuurid säilivad suuresti tänu sellele, et oma pärimust antakse edasi põlvest põlve. Naised loovad teatud "oma maailma" ja mõjutavad selle kaudu ümbritsevat. Rituaalse ja mitterituaalse traditsiooni peamisteks hoidjateks ja praktiseerijateks on maapiirkondades elavad naised – just nemad kindlustavad rahvuskommete säilimise. Näitusel esitletud, lähiminevikust talletatud hetked ongi valitud seda tõdemust ilmestama.  

Fotod on pildistatud Mordvamaal etnograafide välitöödel aastatel 2000–2015. Näituse koostajaks on muuseumi teadur Natalia Ermakov, kes osales 2015. aastal Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Mordva Riikliku Ülikooli poolt korraldatud ekspeditsioonil.

Näituse raames toimub 21. aprillil, algusega kell 17.00 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis samateemaline seminar. Seminaril avavad oma kogemustest lähtuvaid vaate- ja tundenurki muuseumi teadurid Janika Oras, Andreas Kalkun ja Natalia Ermakov ning Anna Venchakova Eesti Rahva Muuseumist. Esinevad Eesti-Mordva Seltsi folklooriansambel Vastoma ja ansambel Kännu Peal Käbi. Osalejatel on võimalus maitsta ersa ja mokša rahvusroogi.

 

Ersad ja mokšad on kaks soome-ugri rahvaste hulka kuuluvat etnilist rühma Mordva Vabariigis Venemaa Föderatsiooni territooriumil, keda vene keeles tähistatakse ühtse etnonüümiga mordva. Kultuuride läheduse tõttu on neid nimetatud ka Siiami kaksikuteks. Nad ise ütlevad: “Oleme ühe pea, kuid kahe suuga rahvas”. Ersade asualad paiknevad suuremate või väiksemate saarekestena venelaste, tatarlaste, tšuvaššide ja baškiiride asustusalade vahel Oka ja­ Volga vaheliselt alalt Siberini. Mokšad elavad Mordva vabariigis ja Penza oblastis.

Näitust ja seminari toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kirjandusmuuseum, Integratsiooni Sihtasutus, Eesti-Mordva Selts, Eestimaa Rahvuste Ühendus.