Uudised

	Ants Kaljurand ja Julius Mai Pärnu laadal, EW sõjaväevormis esiplaanil, ning kaks tundmatut Pärnumaa meest tagareas. Tehtud on pilt enne viimast sõda. Neljakümnendate teises pooles garanteeris selline pilt "priipääsme" Siberisse koos "eeltöötlusega" Patareis. Hea, et keegi alles hoidis. (Ants Kaljur[...] < Pärnu linn - teadmata (1930-1939)

Ants Kaljurand ja Julius Mai Pärnu laadal, EW sõjaväevormis esiplaanil, ning kaks tundmatut Pärnumaa meest tagareas. Tehtud on pilt enne viimast sõda. Neljakümnendate teises pooles garanteeris selline pilt "priipääsme" Siberisse koos "eeltöötlusega" Patareis. Hea, et keegi alles hoidis. (Ants Kaljur[...] < Pärnu linn - teadmata (1930-1939). ERA, DF 32611

Eesti Kirjandusmuuseum kutsub osalema konverentsil „Sõda eesti kultuuris, kirjanduses ja ajaloos“

14.09.2022

15.-16. detsembril toimub Eesti Kirjandusmuuseumis konverents „Sõda eesti kultuuris, kirjanduses ja ajaloos“, mis kutsub teadlasi üles mõtlema selle üle, milline on kahe maailmasõja jätkuv mõju ja tähendus eesti kultuuris, kirjanduses ja ajalookirjutuses. Lisaks küsivad korraldajad, millised jäljed on jätnud käimasolev Vene-Ukraina sõda meie ühiskonnale ja kuidas kajastub see sõda praeguse aja eesti kultuuris. Konverents toob kokku kirjandusteadlased, folkloristid, etnoloogid, ajaloolased ja kunstiteadlased, kelle vaatepunktid sõdade eri aspektidele täiendavad ja rikastavad üksteist.  

Konverentsil kutsume arutlema järgmiste teemade üle:
-    sõja kujutamise poeetika eesti luules ja proosas;
-    sõja mäletamine elulugudes, mälestustes ja autobiograafiates;
-    sõja kajastamine vanemas ja tänapäeva folklooris (kohapärimuses, lauludes, muistendites, muinasjuttudes, laste- ja noortepärimuses, linnalegendides, meemides jne);
-    sõjateemalise folkloori osa sotsiaalses suhtluses;
-    sõja kujutamine kunstis;
-    sõjateema filmis;
-    sõjavastasuse avaldumisviisid kirjanduses, kunstis, elulugudes ja folklooris;
-    eestlased Esimeses ja Teises maailmasõjas;
-    igapäevaelu sõja ajal;
-    sõda ja repressioonid;
-    sõjakuriteod Eestis ja eestlastega;
-    kollaboratsionism.

  • Ettekande pikkus on 20 minutit, järgnevaks diskussiooniks 10 minutit. Teese (pikkuseks umbes 300 sõna) ootame 16. oktoobriks 2022.
  • Konverents toimub 15.-16. detsembril Eesti Kirjandusmuuseumis.
  • Tegu on 66. Kreutzwaldi päevadega - Eesti Kirjandusmuuseumi aastakonverentsiga. Korraldavad Eesti Kultuurilooline Arhiiv koostöös Eesti-uuringute Tippkeskusega.

Kontakt ja info:
Maarja Hollo, maarjahollo@hotmail.com
Anu Raudsepp, anu.raudsepp@ut.ee

 

Kas leidsid, mida otsisid? *