Uudised

Peeter Olesk

Eesti Kirjandusmuuseum mälestab Peeter Oleskit

25.11.2021

25. novembril, kuu aega enne oma 68. sünnipäeva, lahkus igavikuteedele Peeter Olesk, suure eruditsiooniga filoloog, kirjandusteadlane ja poliitik, paljudele Eesti Kirjandusmuuseumi töötajatele armastatud õppejõud Tartu Ülikoolis ja hea kolleeg muuseumipäevil.

Kirjandusmuuseumi, mis tollal kandis Fr. R. Kreutzwaldi nime ja oli Eesti Teaduste Akadeemia allasutusi, asus Peeter Olesk tööle 1980. aastal. Samal aastal sai temast ka õppejõud Tartu Ülikoolis, kus ta luges eesti filoloogia üliõpilastele kirjanduskriitika ajalugu, sissejuhatust kirjandusteadusesse jm.

Kirjandusmuuseumis esmalt seitse aastat vanemteaduri ametis, oli Peeter Olesk üks kirjandusmuuseumi väljaannete koostajaid-toimetajaid ja aktiivne esineja nii kirjandusmuuseumi kui sõsarasutuste korraldatud kultuuri- ja kirjandusloo alastel konverentsidel. Keskendunud kirjandusteadlasena peamiselt tekstoloogiliste üksikküsimuste eritelule, oli Peeter Olesk muuseumi direktorina (1990–1993) ja pärast ametiaja lõppugi kirjandusmuuseumi ning selle katuse all tegutsevate arhiivide tegevuse ja tähenduse järjekindlamaid mõtestajaid ning tulevikuperspektiivide sõnastajaid. Ta hoidis muuseumiga oma õpilaste kaudu jätkuvalt sidet ja ei lakanud muretsemast kirjandusmuuseumi kui eesti sõnalise kultuuri varamu hea käekäigu pärast.

Langetame leinas pea