Uudis

Martin Eessalu. Foto: erakogu

Martin Eessalu. Foto: erakogu

Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ülesandeid hakkab täitma Martin Eessalu

29.06.2020

Alates 1. juulist on Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ülesannetes haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Martin Eessalu.

19. juunil kuulutas teaduspoliitika komisjon Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ametikoha konkursi läbikukkunuks ning tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku määrata Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ülesannetesse kohusetäitja kuni uue direktori konkursi väljakuulutamiseni 2020. aasta sügisel.

Teaduspoliitika komisjoni seisukoha järgi peavad ministeerium ja kirjandusmuuseum koos oma sihtrühmadega põhjalikult arutama, milline on Eesti Kirjandusmuuseumi roll ja tulevikuvisioon Eesti teadusmaastikul ning mäluasutuste seas. 

Martin Eessalu on alates 2015. aastast kuulunud Eesti Kirjandusmuuseumi teadusnõukokku haridus- ja teadusministeeriumi esindajana. Samuti on ta olnud mitmete mäluasutustele suunatud programmide komisjonide liige. Ta on alates 2014. aastast töötanud haridus- ja teadusministeeriumi peaeksperdi ja nõunikuna.

1. juulist 2015 kuni 30. juunini 2020 juhtis Eesti Kirjandusmuuseumi Urmas Sutrop. Varasemalt on Eesti Kirjandusmuuseumi direktori ametit täitnud Janika Kronberg (2005–2015) ja Krista Aru (1995–2005).

Info haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/uudised/eesti-kirjandusmuuseumi-direktori-ulesandeid-hakkab-taitma-martin-eessalu