Uudised

kuvatõmmis

Kuvatõmmis seminarislaidist

Eesti Kirjandusmuuseumis on käimas online-seminaride sari "Kultuurid sõjarežiimis"

03.01.2023

Venemaa algatatud sõda Ukraina vastu on mõjutanud majanduslikke, poliitilisi ja kultuurilisi protsesse. Meie silme all toimuvad sõja mõjul tektoonilised muutused Euroopa rahvaste kultuuris. Humanitaarkatastroof, majanduslikud, poliitilised, keskkonnaprobleemid ja vastastikuse usalduse kriis, ksenofoobia, agressioon on mõned jooned paljudest. Teadlaste ülesanne on muutused jäädvustada, leida vasted varasemate sarnaste olukordadega, klassifitseerida ja jäädvustada kogemused. Eesti Kirjandusmuuseumis sügise lõpus alustanud seminaride sarja eesmärk on arutleda toimuva üle, kaasates teadlasi kogu maailmast. Seminaride raames arutletakse muutuste üle poliitika diskursiivsetes tavades, visuaalses retoorikas, meedias, kultuurilistes hoiakutes, eelarvamustes ja stereotüüpides, käsitletakse kultuurilise võõrandumise probleeme, räägitakse "kadunud põlvkonnast".
Tähtis on juhtida tähelepanu sõja põhjustatud globaalsetele muutustele, selle olulisusele globaalse ja individuaalse maailma toimimisel, individuaalsetele ja kollektiivsetele moraalsetele deformatsioonidele, usalduskriisile. Rünnak Ukraina vastu oli rünnak Euroopaliku maailma vastu ja kaasas ka teised riigid toimuvasse, pani vastutama ning sundis oma positsiooni võtma. Kriitiline ja neutraalne lähenemine  muudab kavandatud arutelud fenomenoloogiliselt oluliseks. Nagu ütles üks esimeses seminaris osalejatest: "Kui teadlased seda narratiivi välja ei tööta, ei õpi seda kirjeldama, siis pakuvad seda narratiivi need, kellele sõda on kasulik."
7. novembril toimunud seminari peakõneleja Larisa Fialkova (Haifa Ülikool, Iisrael) rääkis teemal “Mihhail Bulgakov ja Ukraina: tekstid ja kontekstid”. Arutati kultuuri kui universaalse üldistamisvahendi üle ja kultuuri kui võimu instrumendi üle, samuti kultuuri tõlgendamise muutuste üle sõja kontekstis. Vene keeles kirjutavad kirjanikud osalesid omal ajal keiserliku diskursuse loomises, mis oli osa Ukraina agressiooni alusest ja õigustusest. Samas on arvukalt näiteid, kuidas kultuuriloojad satuvad kriitilises olukorras ebaõiglaste süüdistuste osaliseks ja neisse suhtutakse kui vaenlastesse. Ettekandja avas Bulgakovi Ukraina-diskursuse tänast problemaatikat.
28. novembri seminari peakõneleja Catriona Kelly (Cambrigde’ Trinity College) kui tuntud nõukogude kirjanduse ja filminduse spetsialist näitas keiserliku narratiivi universaalseid mudeleid (eksklusiivsus, ajalooline saatus, ülevus, messianism jne) ja selle otseseoseid tänapäeva Venemaa agressiooni retoorika ja sõjategevusega. Diskussant Gasan Guseinov (Cambridge Jesus College) täiendas ettekandjat näidetega keelediskursuste ja oma-võõra paradigmaatika muutumisest viimaste aastakümnete jooksul.
Veebinarides on osalenud kuulajad ja arutlejad kogu maailmast: Eesti, Ukraina, Saksamaa, Poola, USA, Iisrael, Suurbritannia, Austria, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia jne. Seminare modereerib Sergei Troitski.


Järmine online-seminar toimub 23.jaanuaril kell 16-18.
Lähem informatsioon aadressil.
Uudise autor: Sergei Troitski.