Uudised

Katkend kirjast

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Ühenduse Eesti Elulood kogumisvõistlus „Kirjad minu elus“

23.10.2020

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kuulutavad välja kogumisvõistluse „Kirjad minu elus“.

„Kuna paberile kirjutatud kirjad on praeguseks ajalukku kadunud nähtus, kutsume üles saatma Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi nii kirjavahetusi kui ka mälestusi ja mõtisklusi sellest, mida on tähendanud kirjade vahetamine,“ selgitab Ühenduse Eesti Elulood esinaine Maarja Hollo.

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur Leena Kurvet-Käosaare sõnul on kirjavahetused pikka aega olnud kõige tavalisem elulookirjutuse praktika, mis pakub väärtuslikku ainest nii igapäevase elu kui ka mingi ajastu kultuuriprotsesside uurimisel. 

„Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuuriloolises Arhiivis on hoiul paljude kultuurilooliselt oluliste isikute – kirjanike, kirjastajate, kirjanduselu võtmefiguuride jt – kirjavahetused. Välja on antud Otto Wilhelm Masingu ja Johann Heinrich Rosenplänteri kirjade kakskeelne, viies köites väljaanne, samuti Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ja Lydia Koidula kirjavahetuse eestikeelne tõlge.“

Samuti on olulised kultuuriloolised allikad 1944. aastal Eestist eri riikidesse siirdunud kirjanike ja kodumaale jäänute kirjavahetused, näiteks Jaan Kaplinski ja Hellar Grabbi kirjavahetus. 

Arhiivi on aga Kurvet-Käosaare sõnul jõudnud ka mitmeid tavainimeste kirjavahetusi, näiteks kirjavahetusi perekonnaliikmete ja sõprade vahel üle raudse eesriide. 

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Ühenduse Eesti Elulood kogumisvõistlus on seotud ka Eesti Noorsooteatri lavastusega "IRIKKIRI", mille raames kutsutakse teatrisse kirju saatma: https://www.eestinoorsooteater.ee/et/uudis/saada-kiri

*

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood kutsuvad saatma nii kodus hoiul olevaid kirjavahetusi kui ka mälestusi kirjavahetuste pidamise kohta. 

Kirjavahetusi ja mälestusi kirjavahetustest oodatakse arhiivi 1. detsembrini 2021. 

Mälestuste puhul kirjavahetustest võiks mõelda järgmiste teemade peale:

Kuidas kirjavahetus alguse sai, kui sage see oli ja kui kaua see kestis?
Kas suhtlus kirjade adressaadiga kulges põhiliselt kirjade kaudu või hõlmas ka tavasuhtlust? Milline oli kirjade vahetamise ja tavasuhtluse suhe? 
Mis kirjavahetuse juures teid köitis? 
Mis olid kirjavahetuse põhiteemad ja kuidas te neid arendasite? 


Kontakt ja info:
Maarja Hollo
Ühenduse Eesti Elulood esinaine
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur
elulood@kirmus.ee 

 

Kas leidsid, mida otsisid? *