Uudised

Roosa banner

Ilmunud on ajakirja Methis 2019. aasta sügisnumber!

18.12.2019

18.12.2019

Meil on rõõm teatada, et ilmunud on ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica 2019. aasta sügisnumber (Methis nr 24), kirjanduslikele linnauuringute erinumber - http://www.methis.ee/arhiiv/methis-24-sugis-2019

Hoogsalt kujuneva distsipliini suhestumist lähierialadega kaardistab ajakirja avaartiklis Kirjanduslike Linnauuringute Assotsiatsiooni (Association for Literary Urban Studies) president Jason Finch. Narva ning teiste Ida-Virumaa linnade kujutamist omaeluloolistes tekstides baltisaksa perspektiivist ja teise maailmasõja järgselt käsitlevad oma artiklites Marika Peekmann ja Reet Bender ning Elle-Mari TaliveeTarmo Pikner kõrvutab Narva postindustriaalse olemuse avaldumist autobiograafiliste sugemetega dokumentaalproosas Detroiti omaga. Ene-Reet Soovik vaatleb Bernard Kangro sõjaaegse Tartu kujutusi kõrvuti kultuurigeograafiaga ja Mart Velsker avab eesti stalinistliku linnaluule poeetikat. Belgia kirjandusteadlase Bart Keuneni tõlkeartiklit teiseste linnade mõistest urbanistikas ja kirjanduses kommenteerib praktiku vaatepunkist Tartu 2024 kultuuripealinnataotluse koostaja Berk Vaher. Numbri lõpetab Aare Pilve mõtisklus Narva Kreenholmi kunstilisest tõlgendamisest seal etendunud lavastuse „Oomen“ näitel. Numbri koostasid Ene-Reet Soovik, Elle-Mari Talivee, Janson Finch ja Anu Printsmann. Keeletoimetaja on Kanni Labi.

Numbri ilmumist on toetanud Tartu Ülikool, Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Haridus ja Teadusministeeriumi uurimisprojekt IUT28-1, Eesti Kirjandusmuuseum ning Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu Eesti-uuringute Tippkeskus (TK145).

Ene-Reet Soovik, erinumbri koostaja

**************
Marin Laak, ajakiri Methis, peatoimetaja
Eesti Kirjandusmuuseum
Vanemuise 42, Tartu 51003
EKM tel. EKM +372 7 377 727
Mob. +372 52 69 320

Kas leidsid, mida otsisid? *