Uudised

Roosa banner

Jakob Hurda rahvuskulturi auhinnad Orasele ja Kihulasele

30.07.2019

Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi auhindade laureaatideks kuulutati sel aastal Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Janika Oras ja puutöömeister Meelis Kihulane.
 

Janika Oras juhib alates 1993. a eesti regilaulude projekti, mille käigus ilmuvad Jakob Hurda alustatud akadeemilise regilauluväljaande seeria „Vana kannel“ köited. 2018. aasta lõpul valmis XII köide, mis koondab Eesti kõige idapoolsema, Vaivara kihelkonna ning Narva regilaule. Lisaks seeria kõigi köidete väljaandmise eestvedamisele oli Janika Oras koos Kanni Labiga üks köite toimetajaid (koostanud Ruth Mirov ja Kanni Labi, viisiosa Ingrid Rüütel). 
Janika Orase õlul on olnud Eesti regilaulude andmebaasi meeskonna töö juhtimine, mille käigus on seni tehtud kättesaadavaks kõik regilaulud Jakob Hurda, M. J. Eiseni, EÜSi ja teistest vanematest rahvaluulekogudest Eesti Rahvaluule Arhiivis. 
Teadlasena on Janika Oras avaldanud teadusartikleid ja monograafia eesti rahvamuusikast, rahvalaulikutest ja eesti folkloori kogumisloost ning toimetanud rahvalaulu ja rahvamuusika alaseid väljaandeid. Rahvalaulude laulmisega alustas Janika Oras Tartu folklooriansamblis „Hellero“, tema esimesed õpetamiskogemused pärinevad selle eeskujul loodud ansamblist „Väike Hellero“, mida ta on juhendanud 1994. aastast tänaseni. Setomaal on ta pikemalt koostööd teinud leelokooriga Verska naase.

Kas leidsid, mida otsisid? *