Uudised

Popular Voices

Konverents "Plotting Poetry 5. Popular Voices" 4.-6. juuli

01.07.2022

4.-6. juulil toimus Eesti Kirjandusmuuseumis luule ja poeetika arvutuslikule analüüsile pühendatud konverentsiseeria "Plotting Poetry" viies konverents alapealkirjaga "Popular Voices". Tänavuse konverentsi fookuses olid mitmesugused poeetilisel kujul rahvapärased eneseväljendused ning ka poeetilise teksti esitus. Konverentsi peaesinejad olid Chris Mustazza USA Pennsylvania ülikooli PennSound arhiivist, kuhu on kogutud luuletajate endi esitatud luulesalvestised ning Maciej Janicki Soomest Helsingi Ülikooli digihumanitaaria keskusest, kus ta töötab arvutiteadlasena läänemeresoome regilaule uurivas FILTER projektis ning on loonud regilaulude jaoks mitmekülgse analüüsikeskkonna Runoregi.

Konverentsi kava, teesid ja ettekannete slaidid leiab veebilehelt, samal lehel on võimalik tutvuda ka eelmiste konverentside materjalidega ning konverentsiettekannete põhjal valminud artiklikogumikega.

Konverentsi korraldasid Mari Sarv (EKM), Maria Lotman (TÜ), Susanna Mett (EKM), Anne-Sophie Bories (Baseli Ülikool), Petr Plecháč (Tšehhi kirjanduse instituut), Pablo Ruiz Fabo (Strasbourgi Ülikool). Konverentsi korraldamist rahastasid Eesti-uuringute tippkeskus, PRG 1288 ja Baseli Ülikool.

kava