Uudised

Kreutzwaldi päevade banner

Kreutzwaldi päevade konverents

12.12.2019

Kreutzwaldi päevade konverents „Kogudepõhine teadus“ Eesti Kirjandusmuuseumis 18. – 19. detsembril 2019 Tartus

18.–19. detsembril toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis Kreutzwaldi päevade 63. teaduskonverents. Konverentsi keskmes on sel aastal kogudepõhine teadus, mis on üks Kirjandusmuuseumi oluline missioon ja peamine tegevusala, aga puudutab ka teisi väga erinevaid teadusvaldkondi alates geneetikast kuni kartograafiani. Konverentsi avaettekande peab geeniteadlane Kristiina Tambets (TÜ), esinejad on lisaks Eesti Kirjandusmuuseumile Tartu Ülikoolist (Meelis Friedenthal, Taavi Pae), Tallinna Ülikoolist (Lembi Lõugas), Eesti Maaülikoolist (Toomas Kukk, Thea Kull), Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusest (Elle-Mari Talivee).
Konverentsil käsitletakse teadlaste rolli teaduskogude loomisel ning süstematiseerimisel, samuti kogudel põhinevaid uurimusi ja allikapublikatsioone. Eesti Kirjandusmuuseumi teadustöö, mis on panustanud ka kogude loomisse, arendamisse ja avalikkusele vahendamisse, sellisel kujul enam rahastamist ei leia ning nii on Kirjandusmuuseumi uurijate ettekanded hetkeolukorra kaardistuseks suurte muutuste eel.

Ürituse raames avatakse kaks aktuaalsetest teemadest ajendunud näitust ning esitletakse Kirjandusmuuseumi teadlaste väljaandeid — need hõlmavad pärimustekstide kommenteeritud tõlkekogumikku, teadusajakirju, eelretsenseeritud artiklikogumikku ning monograafilist uurimust.

Konverentsi korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium (IUT22-4) ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Konverentsi teesivihik on allalaetav veebilehelt http://folklore.ee/era/pub/Kreutzw2019.pdf    


Konverentsi kava:


18. DETSEMBER

10:00–11:00 ▪ juhatab Mari Sarv

Avamine. Urmas Sutrop, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor

Kristiina Tambets Interdistsiplinaarsed võimalused inimese demograafilise ajaloo uurimiseks

Näituste avamine
▪ Eesti keele aastale pühendatud näitus „Vana, aga vigureid täis“ saalis
▪ Multisemantiline aastalõpunäitus erakogudest „Mitte ainult üksüheselt“ ERA trepigaleriis


kohvipaus


11:30–13:00 ▪ juhatab Piret Voolaid

Lembi Lõugas Lugedes aja raamatut: kogudepõhine arheoloogia

Toomas Kukk, Thea Kull Herbaarium muutub teadustöös üha olulisemaks

Meelis Friedenthal Varauusaegsetest disputatsioonidest


vaheaeg


14:00–16:00 ▪ juhatab Taive Särg

Mari Sarv, Risto Järv Arhiiv kui ökosüsteem: kogudepõhine teadus ja teaduspõhised kogud

Anu Korb Folkloristi teadustöö saab alguse kogumis- ja arhiivitööst

Ave Goršič Kes kõige rohkem kirjutab… . Rahvaluulearhiivi nõukogudeaegne kirjavahetus

Kristi Metste Arhiivides kadunud aega otsimas: mis puutuvad Faehlmanni Monkewitzi pikad juuksed?


kohvipaus


16:30–18:00 ▪ juhatab Risto Järv

Liina Saarlo Püüdliku kooliõpetaja töö ja vaev. Friedrich Eichenbaumi (Priidu Tammepuu) kogumistööst

Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava, Tõnno Jonuks Mis on ühist kirikuõpetajal ja teeviidal? Kirikutegelaste naljad Eestis ja Valgevenes 19.–21. sajandil

Taavi Pae Kalevipoeg kaardil

18:00

Väljaannete esitlus


19. DETSEMBER


9:00–10:30 ▪ juhatab Leena Kurvet-Käosaar

Triinu Ojamaa Ajaloosündmuste peegeldusi eestlaste elulugudes

Tiina Ann Kirss Elulood kui allikas trauma mõiste(te) valguses

Mare Kõiva, Alena Bohaneva Exodus. Vaaraod EKM folklooriarhiivide näitel koos eesti (läänemeresoome) ja valgevene (slaavi) paralleelidega


kohvipaus


11:00–12:30 ▪ juhatab Merike Kiipus

Kaie Oks Memoriaalkogud uurimisobjektina Betti Alveri ja Mart Lepiku ning Mati Undi memoriaalkogude näitel

Marin Laak Mnemosyne teenistuses. Gunnar Neeme kirjanduslikust pärandist

Elle-Mari Talivee „Uus rahvas“ – kilplased, nende „ülem isand“ – muidugi Kreutzwald

12:30

Sirje Olesk, Jüri Talvet, Janika Kronberg ▪ Ivar Ivaski mälestusfondi stipendiumi üleandmine


Lähem info:
Risto Järv risto.jarv@folklore.ee 51 904 371
Mari Sarv mari.sarv@folklore.ee 56 456 699

Kas leidsid, mida otsisid? *