Uudised

punastes õites puu

Foto Heidi-Maarja Melts, EKM

Kutse: 25. mail toimub Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek ning 2023 Eesti folkloristika aastapreemia laureaadi väljakuulutamine.

22.05.2023

Head ARSi liikmed, kolleegid ja sõbrad!

25. mail kell 16.15 toimub Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolek Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.

 

  • Kavas:


1) Möödunud aasta Eesti folkloristika aastapreemia laureaat Mari Sarv peab ettekande "Folkloorse varieeruvuse jälil: arvutuslikke vaatlusi"


2) Eesti folkloristika aastapreemia 2023 laureaadi väljakuulutamine.

Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat.Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud kolme aasta (2020-2022) jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Eelmisel aastal pälvis preemia Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Mari Sarv.

 

Sel aastal esitati preemiale kaks kandidaati: Tartu Ülikooli folkloristika kaasprofessor Anastasiya Astapova ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Liina Saarlo. Mõlema kandidaadi viimased kolm aastat on olnud viljakad ja mitmekülgsed.

Anastasiya Astapova töö iseloomu on kujundanud viimastel aastatel ühiskonda mõjutanud kriisid. Ta on oma uurimuses loovalt sünteesinud folkloristika, huumoriuuringute ja sotsiaalteaduste meetodeid, analüüsides ja mõtestades folkloori ja võimu vahekorda.

Anastasiya Astapova viimaste aastate töödest väärib erilist esiletõstmist 2021. aastal ilmunud ingliskeelne monograafia Humor and Rumor: Everyday Life in the Post-Soviet Authoritarian State. See on terviklik kokkuvõte autori pikaaegsest tööst poliitilise huumori, uskumuste, kuulujuttude ja vandenõuteooriate kohta. Tunnustust väärib ka Anastasiya Astapova töö artiklikogumike toimetajana ning folkloristliku suuna esindajana rahvusvahelistes uurimisprojektides.

 

Liina Saarlo viimased aastad on olnud mitmekülgselt tegusad.

Tema viimaste aastate teadustööst väärib esiletõstmist 2020. aastal ilmunud artikkel „The Dog Goes to Tend the Herd... On Contextualization of the Estonian Child-Lore Collections“ ajakirjas Tautosakos Darbai, milles ta käsitles eesti lastelaulude kogude kujunemist ühe suurkoguja, Priidu Tammepuu elutöö näitel ning näitas, kuidas isikute vahelised suhted ja konfliktid mõjutavad lisaks valitsevatele folkloristlikele teooriatele ning ideoloogiatele arhiivikogude kujunemist. Lisaks teadustööle on ta tegelenud ka eriala ürituste korraldamise ja teadustulemuste populariseerimisega ning teinud kogukonnatööd Eesti Rahvaluule Arhiivi sotsiaalmeedias ja vanemate rahvaluulekogude failihoidla KIVIKEse ümber koondunud kasutajatega.

 

Info:

Katre Kikas
katre.kikas@folklore.ee
Teadur
Eesti Kirjandusmuuseum
tel:(+372) 737 7741

 

Kõik huvilised on oodatud!

 

 

Akadeemilisel Rahvaluule Seltsil on nüüd ka Facebooki lehekülg - tulge jälgige meie töid ja tegemisi!

Kas leidsid, mida otsisid? *