Uudised

„Meie kiisul kriimud silmad: Lugev laps“

„Meie kiisul kriimud silmad: Lugev laps“

Neljapäeval, 7. oktoobril toimub veebikeskkonnas Teams lasteaia- ja põhikooli esimese astme õpetajate eesti keele veebiseminar „Meie kiisul kriimud silmad: Lugev laps“.

05.10.2021

Veebiseminari eesmärk on tutvustada õpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel ja selle õpetamine ning omandamine lasteaias ja koolis, sealhulgas lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamine (ette)lugemise ja jutustamise kaudu.

Seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud. Ettekannetes on tähelepanu all ideed ja mõtted, kuidas toetada laste igakülgset arengut, keeleoskust ja loovust.

Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist ja lugemisoskust, laste suhtlemisoskuse ja eneseväljendamise arengut.

KAVA
10.30 Avamine, tervitussõnad
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Tõnis Lukas
10.45–11.30 Jaanika Palm (Eesti Lastekirjanduse Keskus): Milleks lasteaialapsele raamatud ja lugemine?
11.30–12.00 Andra Kütt (Tallinna Ülikool): Kuidas on lapse loovus seotud keele arenguga?
12.00–12.30 Katre Kikas (Eesti Kirjandusmuuseum): Lugev laps Andrus Kiviräha lasteraamatutes
12.30–13.00 Maili Liinev (MTÜ Hooling): Lugemispesa rühmas ja klassis – lugemisrõõmu- ja huvi tekitaja
13.00–14.00 Lõuna
14.00–15.30 Kristel Kiens (Audentes): Eneseteadlikkus ja enesesõbralikkus – kuidas neid ressursse endas arendada?
15.30–15.45 Paus
15.45–16.45 Töötoad
15.45–16.15 Terje Puistaja (Eesti Rahvapärimuse Kool): Viis villast, kuus kullast, seitse sulaselget: Rõõm mängimisest, improvisatsioon ja rahvapärimus
16.15–16.45 Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Värvid ja värvisõnad rahvakultuuris, veebipõhine õppematerjal “Kirju-Mirju värviraamat” digivariant
16.45 Õppevahendite esitlus
16.45–17.00 Kelly Lilles (ALPA Kids): Tii-tii-digiõpe. ALPA rakendus kirjutamisvalmiduse toetamisel
17.00–17.15 Seminari lõpetamine ja lõpuarutelu

Koolitusseminari koduleht asub aadressil http://folklore.ee/kp/lp/2021.

Varasemate õppepäevade kohta vaata http://folklore.ee/kp/lp

Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Toila Lasteaed Naerumeri.
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi Keeleprogramm 2018-2021 ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee