Uudised

Piret Voolaid esinemas

Alar Madisson, EKM

Piret Voolaid osaleb 7.-9. septembrini Sloveenias rahvusvahelisel konverentsil ja astub üles ettekandega digifolkloristika teemadel

06.09.2023

7.-9. septembrini toimub Ljubljanas Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia Etnoloogia Instituudis rahvusvaheline konverents parömioloogia (vanasõnauurimine), folkloristika ja digihumanitaaria (DH) kokkupuutepunktidest läbi uute uurimisperspektiivide ja -meetodite.

Digifolkloristika (DF) hõlmab digitaalsete võimaluste ja analüüsimeetodite kasutamist nii folkloori kogumisel, arhiveerimisel ja säilitamisel kui ka uurimises või teaduslikus mõtestamises.

Eestit  esindab konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Piret Voolaid, kes kutsutud plenaaresinejana teeb sissevaate lühivormiuurimise ja DH suhetest ehk digiparömioloogiast Eestis.

Ettekandes tuleb juttu nii 1960. aastatel loodud parömioloogia töörühma varasemast tegevusest kui ka 1990. aastate keskpaiku eesti folkloristikas suurt võidukäiku teinud digipöördest, sh pika perioodi vältel kogutud materjalil põhinevatest mahukatest tekstikorpustest ja digiväljaannetest.

Ühtlasi on tähelepanu all eesti folkloristide käimasolevate DF-projektide uurimistulemused (keele- ja kõnetuvastuse rakendamine folklooritekstidel, tekstikaeve, statistiline analüüs ja teemamudelite loomine jpt uued meetodid) ning rahvusvaheline koostöö DF/DH/DP alal.

Konverentsi kava ja teesid on leitavad konverentsi kodulehel

https://tradparen-isn.zrc-sazu.si/zakljucna-konferenca.../

Kas leidsid, mida otsisid? *