Uudised

Veebiväljaande "Regilaulu lugu" avakuva.

Veebiväljaande "Regilaulu lugu" avakuva.

Väike Hellero 25. aastapäevaks ilmus regilaulu veebiväljaanne

23.09.2020

27. septembril kell 14.00 esitlevad Eesti Kirjandusmuuseum ja regilauluansambel Väike Hellero Eesti Rahva Muuseumis veebiväljaannet “Regilaulu lugu”.

„Regilaulu loo“ esitluse ja kontserdiga tähistatakse ühtlasi ka Väikese Hellero 25. tegutsemise aastapäeva. Kontserdil astuvad üles Väike Hellero, Karula naase, Liinatsuraq, Lummo Kati leelokoor, Maatasa, Röntyskä ja teised.

Väike Hellero on Tartus tegutsev naiste regilauluansambel, mille eesmärk on eesti, seto ja teiste soomeugri hõimurahvaste vanema rahvalaulupärandi tundmaõppimine ning sellega seotud mõtte- ja muusikamaailmade avastamine. Laulude õppimisel tuginetakse peamiselt Eesti Rahvaluule Arhiivi helisalvestustele ja käsikirjalisele materjalile, samuti regilaulu tekstide, viiside ja esituse alastele teaduslikele uurimustele. 

Ansambli eestvedaja, rahvamuusikateadlane, õppejõud ja Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Janika Oras on koos ansambliliikmetega katsetanud eri võimalusi laulude esitamist puudutava arhiivimaterjali interpreteerimiseks, et saavutada muusikaliselt huvitavat ja vanale traditsioonile lähedast tulemust.

Ansambli 25. sünnipäevaks valminud veebikogumik tutvustab ühe koostaja, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Mari Sarve sõnul eesti regilaulu kujunemist ja muutumist selle laulustiili ligikaudu 2000 aasta pikkuse ajaloo jooksul. „Väikese Hellero esituses kõlavad laulunäited annavad ettekujutuse regilaulust eri ajaperioodidel ja esitusolukordades.“ Laulusõnad ja selgitavad tekstid, mille autorid on Janika Oras ja Mari Sarv, on veebiväljaandes nii eesti kui inglise keeles. Laulud on salvestatud 2019. aasta sügisel Võrumaal, salvestas helirežissöör Patrick Tubin McGinley.

Kogumik on Mari Sarve sõnul mõeldud nii neile, kes tunnevad-teavad regilaulu, kui ka neile, kellele see on esimene kokkupuude meie vanima laulupärandiga. Samuti sobib see õppematerjaliks regilaulu tutvustamisel koolides ja kursustel. Kogumiku eripäraks on võimalikult eheda esituse kõrval ka see, et salvestuste kõlapilti on jäädvustatud erinevaid laulmiskeskkondi ja liikumisi. „Soovitame laule kuulata stereokõlarite või kõrvaklappidega – sel viisil tuleb salvestuste ruumilisus eriti hästi esile.“

Veebiväljaandega „Regilaulu lugu“ on võimalik tutvuda siin:  https://www.folklore.ee/regilaul/lugu/

Kogumik ilmus ansambli Väike Hellero ja EKM Teaduskirjastuse ühisväljaandena. Kogumiku väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital, Roosu talu, Kinetski talu Kärgulas ja murmerrings.com. Väljaande kujundas Andrus Kalkun (Lorem Ipsum).
 

 

Regilaulude lindistamine
 Paljud kogumiku laulud salvestati vabas õhus – metsas, põllul, jõeluhal, kiigel –, otsides võimalust jäädvustada helipilti seda ruumilisust, mis tekib ringmängu mängides, kiikudes, kõndimise või töötegemise saateks lauldes. Foto: Pihel Kuusk