Uudised

detail plakatist

Andres Kuperjanov

25. märtsil kell 13.00 toimub "Rituaalse aasta" sarja veebinar MS Teamsis

21.03.2024

Esmaspäevane veebinar "Rituaalse aasta" sarjast kutsub huvilisi kell 13.00 ingliskeelsele seminarile MS Teams keskkonnas.

Komi folkloorist kõneleb Nikolai Kuznetsov ja Bulgaaria traditsioonidest räägib Irina Sedakova.

Rahvapidustused ja komi folkloor:
Komimaa eri paikades korraldatakse igal aastal erinevaid rahvapidustusi. Mõni neist on vanem traditsioon, mis jäi unarusse nõukogude perioodil ja taastati 20. sajandi lõpus. Mitmeid neist hakati korraldama teiste samalaadsete ürituste eeskujul alles viimastel kümnenditel. Ühed on kindla profiili ja/või ilmse regionaalse sotsiaalmajandusliku eripäraga pidustused, nagu nt põhjapõdrakasvatajate või jahimeeste päevad. Teiste spetsiifika peitub milleski muus, nt mõne lokaalse rahvapeo "brändimises" on kasutatud ka kohapärimust. Tutvustades põgusalt komi festivalimaastikku, vaatab Nikolai Kuznetsov oma ettekandes, kas ja kui palju on komi folkloori kasutatud rahvapidustuste kuvandi loomises.

Bulgaaria märtsikuised tähtpäevad: kristlus ja paganlus, kultuur ja loodus:
Märts on Bulgaarias ainulaadne kuu rituaalide ja pühade rohkuse tõttu, millel on seoseid rahvaluulega. Ettekandes analüüsitakse pidustuste peamotiive: loodus ja õigeusu mõisted, puhtus ja tule äratamine, soolised aspektid jne. Erilist tähelepanu pööratakse maagilisele arvumudelile seoses 
Sebastia 40 märtri pidustustega 9. märtsil.

 

ENG:

Folk celebrations and komi folklore.

In different places in Komi, several folk festivals are held every year. Some 
of them are an older tradition, neglected during the Soviet period and restored at the end of the 20th century, organized in the same way as earlier times. Some have a specific profile and/or celebrations with obvious regional socio-economic specificities, such as e.g. reindeer herder or hunter days. The specifics of others lie in something else, e.g. branding some local folk parties, has also been used place-making. Briefly introducing the komi festival scene, I look at in the presentation, whether and to what extent komi folklore has been used for creating an image of folk celebrations 

Bulgarian festive March: christianity and paganism, culture and nature
Irina Sedakova
March is a unique month in Bulgaria regarding the abundance of rituals, feasts 
and folklore allusions. The major motifs of the festivity will be under analysis: 
wakening of the nature and the Christian Orthodox notions, purity and fires, 
gender aspects, etc. A special attention is paid to the ritual numeral model of the celebration of the 40 Martyrs of Sebastia (March, 9).

 

Info: maris.kuperjanov@folklore.ee

 

Kas leidsid, mida otsisid? *