Uudised

ürituse plakat

Kujundus Heidi-Maarja Melts, EKM

Keelest meeleni 13: Tige diskursus ja nutikas narratiiv. Mare Kalda 60.

22.03.2024

4. aprillil  kell 15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi pidulik Keelest meeleni 13. kõnekoosolek
"Tige diskursus ja nutikas narratiiv. Rahvajuttude sisulised ja žanrilised ulatuvused", kus kõnelevad:

 

  • Ülo Valk. "Jutumaailma ja usundilise kogemuse suhetest eesti rahvajutus"
  • Jürgen Beyer. "Koroonaviiruse SARS-CoV-2 väidetav Aafrika päritolu"
  • Kärri Toomeos-Orglaan. "Käies Ahasveeruse jälgedes"
  • Johanna Ross. "Naisfiloloogi kuvandist"

Kõnekoosolek on pühendatud Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteaduri Mare Kalda 60. sünnipäevale.

 

Mare Kalda teadustöö on olnud väga mitmekülgne ja laiahaardeline, ulatudes sügavast traditsiooniliste muistendite tundmisest tänapäevase meediamaastiku mõtestamiseni; oma terava pilgu ning väga osava sõnaseadmisega suudab ta luua põnevaid seoseid erinevate žanride ja ajastute vahel.

Mare 2001. aastal kaitstud magistri- ja 2011. aastal kaitstud doktoritöö keskendusid rahvajuttudele peidetud varandustest, nende lugude žanrilisele kuuluvusele ning tõe ja väljamõeldise ambivalentsusele neis lugudes. Vanema pärimuse mõtestamise kõrval on Mare uurimustes äärmiselt oluline koht ka tänapäevasel digikultuuril. Mõned neist uurimustest on omamoodi jätkuks tema varasematele rahaaugujuttude uurimustele, nii on ta käsitlenud „musta arheoloogia“ ja varanduse otsimise mängude (nt geopeituse) reflektsiooni tänapäevases meedias ning vastavatel internetilehekülgedel, samuti kaasaegseid raha ja varandustega seotud uskumusi ja kombed ning viimaste väljendumist inimestevahelises suhtluses.

Kuid Mare Kalda huvi internetis toimuva suhtluse ja jutuvestmise eripärade vastu on laiem – tema uurimused meemidest, internetikasutajate omaloodud videodest ning fiktsionaalsetest stsenaariumidest sotisaalmeedias on olnud äärmiselt märgilised ja teedrajavad ka teistele selliste kultuurinähtuste mõtestajatele.

 

Olete oodatud!

 

 

Vaata pildigaleriid toimunud pidulikust seminarist siit: >>>

 

Kas leidsid, mida otsisid? *