Uudised

Noorte teaduslaager

Noorte teaduslaager

28.07.2022

Eesti Kirjandusmuuseum kutsus 30.mail kokku noorteadlaste vestlusringi "Tuleviku humanitaaria". Vestlusringi olid oodatud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil osalenud humanitaaria valdkonnas konkursile uurimustöid esitanud õpilaste paremik. Kohtumisest kasvas välja idee korraldada suvel kahepäevane kohtumine ehk väike teaduslaager, kus tutvustatakse õpilastele erinevaid humanitaarteaduste metoodikaid, õpetatakse teadusartikleid vormistama ning viiakse kokku võimalike juhendajatega Eesti Kirjandusmuuseumis. 13.-14. juuli taoline laager toimuski. 

Kahe päeva jooksul said noored hulgaliselt erinevaid teadmisi humanitaarteaduste kohta. Esimese päeva avas Tiina Ann Kirsi juhendamisel põhjalik ülevaade akadeemilise kirjutamise alustest ning noored said läbi teha  praktikumi, mis õpetas, kuidas teadustekste lugeda ja koostada. Seejärel tutvustas folkloristika osakonna juhtivteadur Tõnno Jonuks noortele kaasaegset arheoloogiat ja selle piire. Ka arheoloogia teema juures said noored endale valida praktilise ülesande, mis hõlmas Tartu peal erinevate allikatega tutvumist ning uurimist, kuidas materiaalsete allikate põhjal inimest ja ühiskonda tõlgendada. 

Noorte teaduslaager 13.-14. juuli 2022

Teise päeva hommikul kohtuti taas Kirjandusmuuseumi saalis, et arutada noorte eelmisel õhtul kogutud arheoloogiliste leidude ja tähelepanekute üle. Seejärel kõnelesid noortele Rahvaluule Arhiivi vanemteadurid Andreas Kalkun ja Janika Oras. Andreas Kalkuni ettekanne keskendus folkloristikale äärealadel ja sellele, kuidas on seotud omavahel usund, marginaalsed rühmad, seks ja sugu. Janika Oras rääkis regilauluviisidest ajaloo perspektiivis ehk mida ja kuidas on aastatuhandeid lauldud. Päeva viimase ettekande tegi aga Tartu Ülikooli vanemteadur Aimar Ventsel, kes tutvustas noortele subkultuure Eestis ja mujal ning nende uurimist. 

Kahepäevase ürituse võttis kokku ürituse üks korraldajatest Krista Ojasaar, kes sõnas: "Teaduslaagris omandatud teadmised annavad parema ettekujutuse tulevasest erialavalikust neile, kes on veel koolipingis, ning sissejuhatuse neile, kes sügisest ülikoolis alustavad. Kindlasti jätkame oma igakuiseid kohtumisi, järgmisteks suuremateks eesmärkideks on talvise teaduslaagri korraldamine ning järgemööda kõigile juhendaja leidmine, et igaüks saaks omas tempos, kuid lähema paari aasta jooksul jõuda oma esimese teadusartikli avaldamiseni."

Loodame, et tarkust täis suvi jätab aega ka puhkuseks!