Arhiivimaterjali tellimine

Koopiate tellimine ja kasutamine

Koopiate tellimise kord
1.    Arhiivimaterjalist tehakse koopiaid tellijaga sõlmitud koopiate tellimise ja kasutamise lepingu alusel.
2.    Lepingut ei ole vaja sõlmida juhul, kui tellimus on alla 20 lehe või 10 foto (video- ja helimaterjali tellimused täidetakse lepingu alusel). 
3.    Koopiaid teevad arhiivi töötajad 1-5 tööpäeva jooksul vastavalt võimalustele ja tellija soovile. 
4.    Seni digitaliseerimata materjalist digikoopiate tegemise tähtaeg sõltub tellimuse mahust ning määratakse iga tellimuse puhul eraldi.
5.  Koopiate valmistamisel kiirtööna (üle 20 digikoopia päeva jooksul või üle 100 lehe valguskoopia) lisandub tellimuse alghinnale 50 %.
6.   Tellimustele, mille valiku teeb arhiivitöötaja, lisandub tellimuse alghinnale 50%.
7.    Hinnaalandust tehakse õpilastele ja üliõpilastele uurimistööde tegemiseks ning folkloorirühmade liikmetele ja EKMi kaastöölistele (25%).
8.    Valguskoopiaid ei valmistata: 
-    köidetud käsikirjadest
-    arhiiveksemplaridest 
-    graafilistest lehtedest
-    nootidest
-    kui kopeerimine kahjustab materjali (nt ÕESi käsikirjaline kogu EKLAs)
9.    Materjali seisundi ja koopiate valmistamise võimalikkuse ja mooduse üle otsustab tellijat teenindav arhiivitöötaja.
10. Kui materjalist on olemas kasutuskoopia, kasutatakse kopeerimisel seda, mitte originaalmaterjali.
11. Valguskoopiaid valmistatakse ainult kirjandusmuuseumi paberile ja ainult paberilehe   ühele poolele.
12. Arhiividest ei kopeerita terviklikke süstematiseeritud andmekogusid (näit. teema-valdkonnad elektroonilistest andmebaasidest, kartoteekidest, koopiamappidest).
13. Digitaliseeritud tekstikorpustest väljavõtete tegemine tuleb kooskõlastada vastava uurimisprojekti juhiga.
14. Tellija tasub koopiate eest vastavalt hinnakirjale pangakaardiga, ülekandega talle esitatud e-arve alusel või sularahas. Tellija saab koopiad kätte pärast koopiate eest tasumist. 

 

Kas leidsid, mida otsisid? *