Hariv aed: Õuesõppest keele- ja kõneõppeni

Hariv aed: Õuesõppest keele- ja kõneõppeni

-

6. oktoobril toimub lasteaia- ja põhikooli esimese astme õpetajate eesti keele veebiseminar "Hariv aed: Õuesõppest keele- ja kõneõppeni". 

Veebiseminari eesmärk on tutvustada õpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine lasteaias, sealhulgas kõnelemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamine erinevate õppetehnikate abil. Põhjalikumalt käsitletakse sel aastal keele- ja kõneõppe ning õuesõppe seoseid.

Palume soovijatel registreeruda veebivormi kaudu. Registreerimisvorm on avatud kohtade täitumiseni.

Kohtade piiratud arvu tõttu on igast lasteaiast oodatud ainult üks õpetaja, soovitavalt praktik. Õppepäeva täisprogrammi (seminaril osalemine ja iseseisva töö esitamine 10 tundi) läbinud saavad tõendi.

Koduleht: https://www.folklore.ee/kp/lp/2022/