Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"

Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"

-

Lisa üritus kalendrisse 2023-02-15 10:00:00 2023-02-16 18:00:00 Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga" 15. ja 16. veebruaril 2023 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga" Eesti-uuringute Tippkeskus - Eesti Kirjandusmuuseumi juures töötav teadusühendus, mis tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste erialadevaheliste uuringutega - on tegutsenud alates 2015. aastast ja lõpetab oma töö 1. märtsil 2023. Konverentsi eesmärk on teha kokkuvõtteid ja esitada konsortsiumi kõige silmapaistvamad tulemused ja paljutõotavad suunad edasisteks uuringuteks. Tippkeskus koondab üle 100 teadustöötaja ja doktorandi Eesti Keele Instituudist, Eesti Kirjandusmuuseumist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Tartu Ülikoolist. Assotsioneerunud üksikuurijad ja töörühmad esindavad Euroopa innovaatilisi uurimisrühmasid, mis muudab tippkeskuse töö Eestile keskendunudks ja samas rahvusvaheliseks. Seitsme aasta jooksul on olnud põhirõhk 12 valdkondadeülesel uurimissuunal: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringud; biograafika; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia; eetika, keele- ja vaimufilosoofia; kirjakultuur ja kirjandusuuringud; korpuspõhised keele-, kirjanduse ja folklooriuuringud; kõne- ja muusikauuringud; migratsiooni- ja diasporaauuringud; narratiiviuuringud; nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringud; soouuringud ning usundi- ja müüdiuuringud. Registreerumise kohta vt infot https://folklore.ee/CEES/2023/finaal/ Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi uurimisprojekt "Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid". Korraldajad: Mare Kõiva, mare@folklore.ee Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee Piret Voolaid, piret@folklore.ee - Eesti Kirjandusmuuseum noreply@kirmus.ee Europe/Tallinn public

15. ja 16. veebruaril 2023 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"

Eesti-uuringute Tippkeskus - Eesti Kirjandusmuuseumi juures töötav teadusühendus, mis tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste erialadevaheliste uuringutega - on tegutsenud alates 2015. aastast ja lõpetab oma töö 1. märtsil 2023. Konverentsi eesmärk on teha kokkuvõtteid ja esitada konsortsiumi kõige silmapaistvamad tulemused ja paljutõotavad suunad edasisteks uuringuteks.


Tippkeskus koondab üle 100 teadustöötaja ja doktorandi Eesti Keele Instituudist, Eesti Kirjandusmuuseumist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Tartu Ülikoolist. Assotsioneerunud üksikuurijad ja töörühmad esindavad Euroopa innovaatilisi uurimisrühmasid, mis muudab tippkeskuse töö Eestile keskendunudks ja samas rahvusvaheliseks.

Seitsme aasta jooksul on olnud põhirõhk 12 valdkondadeülesel uurimissuunal: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringud; biograafika; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia; eetika, keele- ja vaimufilosoofia; kirjakultuur ja kirjandusuuringud; korpuspõhised keele-, kirjanduse ja folklooriuuringud; kõne- ja muusikauuringud; migratsiooni- ja diasporaauuringud; narratiiviuuringud; nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringud; soouuringud ning usundi- ja müüdiuuringud.

Registreerumise kohta vt infot https://folklore.ee/CEES/2023/finaal/

Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi uurimisprojekt "Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid".

Korraldajad:
Mare Kõiva, mare@folklore.ee
Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee