Uudised

100 aastat Eesti Bibliograafia Asutise loomisest

ARBO esimesed töötajad

100 aastat Eesti Bibliograafia Asutise loomisest

21.11.2021

Bibliograafia on teaduse võti
Eesti Kirjandusmuuseumi pressiteade 21.11.2021

21. novembril täitub 100 aastat Eesti Bibliograafia Asutise (praeguse Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna) loomisest. Tegemist on traditsioone hoidva asutusega, kes on püüdnud mahutada kõiki teadusalasid kindlasse ja ülevaatlikku süsteemi (UDK) ning võimaldanud lihtsat kogude kasutamist läbi bibliograafia võtme. Hetkel käib ARBO tööruumides remont ning saja aasta jooksul loodud sisukartoteegid (2,4 miljonit kirjet) paiknevad mööda maja laiali. Väikest osa analüütilisest bibliograafiast on võimalik kasutada veebis: http://www2.kirmus.ee/biblioserver/ Lisaks on veebis kättesaadav ka pseudonüümilahenduste kartoteek: http://www2.kirmus.ee/biblioserver/isik/

Osakonna tegemistest võib lugeda Merike Kiipuse ülevaatest "Ühest ununenud asutusest Eesti kultuuriloos" https://dea.digar.ee/article/sonumilehtsl/1996/12/07/13.8

Omaaegne ajakirjandus jäädvustas bibliograafide tegemisi üsna põhjalikult. Siinsega mõned viited: "Eesli bibliograafia"
https://dea.digar.ee/article/tallinnateataja/1922/03/17/65 ; "01(47452.1.T) EBA" https://dea.digar.ee/article/maahaal/1935/02/17/22; "15 aasta jooksul 650.000 juhtsedelit" https://dea.digar.ee/article/postimeesew/1936/11/22/4 Esimesi arhiivraamatukogu töötajaid ja bibliograafe on võimalik näha kirjandusmuuseumi virtuaaltuuris https://www.kirmus.ee/virtuaaltuur/page.php?id=6.


Lähem info: Merike Kiipus, tel 737 7711, merike.kiipus@kirmus.ee.