Tartu 2024: Metsavaimud

Metsavaimud masinas projektitiim. Fotograaf: Alar Madisson, EKM
Metsavaimud masinas projektitiim. Fotograaf: Alar Madisson, EKM

 

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024  kunstiprojekt "Metsavaimud masinas"

 

 

Metsavaimud masinas

Rahvusvaheline tehnoloogilise kunsti näitus Tartus
Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi hoones
29.6.–25.8.2024, avamine 28.6.2024 kl 17:00.

 

Näitus „Metsavaimud masinas“ ja uus veebiantoloogia „Eesti looduspärimus“ on Eesti Kirjandusmuuseumi ühtne ettevõtmine, mis kuulub kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi.

 

NÄITUS

 

Rahvusvaheline tehnoloogilise kunsti näitus „Metsavaimud masinas“ annab elusloodusega emotsionaalset suhet loova kunstikogemuse ning aitab vanade pärimuste tähendust taasavada ja uuesti luua.

 

Näitusel osaleb ligi 20 Põhja- ja Baltimaade kunstnikku, kes avavad oma loominguga looduspärimust salapärase kohaolu tunnetamise ning väärtustamisega. Näitusele luuakse 14 uut teost, mis mitmel puhul toetuvad uue looduspärimuse veebiantoloogia materjalidele.

 

Näitusel osalevad Bryndís Björnsdóttir, Þorsteinn Eyfjörð Islandilt, Oskar Koliander Taanist, Tori Wrånes, Ingrid Torvund ja Jonas Mailand Norrast, Hans Rosenström, Niskanen & Salo koostöös Inkeri Aulaga, Pia Sirén, Nastja Säde Rönkkö Soomest, Linda Boļšakova, ART+ Lätist ning Norman Orro ja Joonas Timmi, Zody Burke, Johannes Luik, Emer Värk, Roman-Sten Tõnissoo ja Mari- Leen Kiipli Eestist.

 

„Metsavaimud masinas“ viib rännakule läbi kahe ajaloolise naaberhoone – Eesti Kirjandusmuuseumisse ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi hoonesse – , kus võib kohata mitmemeeleliselt tajutavaid installatiivseid keskkondi, heli- ja videoteoseid, kineetilisi skulptuure ja muid hübriidvorme. 

 

VEEBIANTOLOOGIA

 

Näitus toetub vastloodud veebiantoloogiale „Eesti looduspärimus“, millega toome esile meie rikkalikud folkloorikogud ja nende väärtuse ökoloogilisest vaatepunktist. Tutvustame sellega Põhjamaa ja metsavööndi inimeste mõtteviisi, kus ilmneb nii kasutav kui säästev aspekt ning näitame, kuidas folklooris avaldub lepingu-taoline suhe loodusega, kus ka inimesel on oma kohustused.

 

See veebileht pakub valikut eelkõige Lõuna-Eesti looduspärimusest kohalikes keeltes (võro, seto, tartu, mulgi), koos eesti ja inglise keelse tõlke ja kommentaaridega. Leiame sealt pärimuslaule, jutte, muusikat ja audiovisuaalseid materjale Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Antoloogia on mõeldud kõigile veebis kasutamiseks ning ka pikaajaliseks pidevaks täiendamiseks.

 

TOETAJAD

 

Näitust toetavad Tartu 2024, Eesti Kultuurkapital, Põhjamaade Kultuurifond, Soome kunstikeskus Frame, OCA (the Office for Contemporary Art Norway), Taani Kunstifond, Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm, ECOC 2024 Duo Networking projekt / EEA ja Norway Grants Estonia, Upgreat, Eesti Kunstiakadeemia. 

KÜLASTUSINFO

 

 

Näitus on avatud 29. juunist 25. augustini (v.a 20. aug) 

teisipäevast pühapäevani kl 10:00–18:00.

Sissepääs tasuta!

 

NB! Näitus toimub kahes naabermajas: Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi hoones (Vanemuise 46).

Võimalusel tule näitusele rattaga või jalgsi.

 

Prognoositav külastusaeg on 2 tundi – näitusel on esindatud mitmeid video- ja heliteoseid.

 

Sündmus on osaliselt ligipääsetav liikumispuudega inimestele ning väikelastega pere sõbralik. ​

Ratastooliga on näitus osaliselt ligipääsetav koos saatjaga. Eesti Kirjandusmuuseumis on inva-WC.

 

Palun ole teoste suhtes aupaklik ning neid mitte puutuda. Ole ettevaatlik liikuvate teoste juures.

Näitusealal on osaliselt videovalve.

 

KORRALDAJAD JA KONTAKT

Kontseptsioon ja korraldus: Henri Hütt, Evelyn Raudsepp, Taive Särg, Ave Goršič.

Lisainfo: Evelyn Raudsepp, evelynraudsepp@gmail.com
 

***

 

Enter Woodland Spirits

International technological art exhibition in Tartu
at the Estonian Literary Museum and the University of Tartu Natural History Museum building
29 June – 25 August 2024, opening on 28 June at 17:00.

 

The exhibition Enter Woodland Spirits together with our new online anthology Estonian Nature Folklore is part of the main programme of the European Capital of Culture Tartu 2024.

 

THE EXHIBITION

 

The international technological art exhibition Enter Woodland Spirits explores how technology-driven art can revive the wisdom of folklore and make the essence of nature tangible and perceptible.

 

The nearly 20 participating artists from the Nordic and Baltic countries embrace the essence and reverence for nature in their work. 

 

The participating artists are: Bryndís Björnsdóttir, Þorsteinn Eyfjörð from Iceland, Oskar Koliander from Denmark, Tori Wrånes, Ingrid Torvund and Jonas Mailand from Norway, Hans Rosenström, Niskanen & Salo in collaboration with Inkeri Aula, Pia Sirén, Nastja Säde Rönkkö from Finland, Linda Boļšakova, ART+ from Latvia and Norman Orro and Joonas Timmi, Zody Burke, Johannes Luik, Emer Värk, Roman-Sten Tõnissoo and Mari-Leen Kiipli from Estonia.

 

ONLINE ANTHOLOGY

 

The roots of the exhibition are in our newly created online anthology Estonian Nature Folklore that gives prominence to the rich collections of folklore and their significance from an ecological point of view. We introduce the attitude towards nature among the people in the Nordic region and the forest zone. There, both the utilitarian and sustaining aspects are evident, and a contract-like relationship with nature manifests, where also humans have responsibilities.

This website offers a selection of nature folklore from Southern Estonia in the local languages of Võro, Seto, Tartu, Mulgi, and translations into Estonian and English with added commentaries. In the selection, we find folk songs, tales, images and audio-visual recordings from the Estonian Folklore Archive of the Estonian Literature Museum. The anthology is intended to be used by everyone and to be updated continuously.

 

SUPPORTERS

 

The exhibition is supported by the European Capital of Culture Tartu 2024, Nordisk Kulturfond, the Cultural Endowment of Estonia, Frame Contemporary Art Finland, OCA Norway (the Office for Contemporary Art Norway), the Danish Arts Foundation, the Nordic-Baltic mobility program for culture, ECOC 2024 Duo Networking project / EEA and Norway Grants, Upgreat, Estonian Academy of Arts.

 

VISITOR INFORMATION

 

Exhibition is open from 29 June until 25 August (except 20 Aug) 

Tuesday to Sunday 10:00–18:00.

Free entrance!

 

NB! Exhibition is taking place at two locations: at the Estonian Literary Museum (Vanemuise 42) and the University of Tartu Natural History Museum building (Vanemuise 46).

 

If possible, come by bike or by foot.

 

We recommend taking 2 hours for the visit – there are many video and sound works.

 

The event is partially accessible for guests with limited mobility and is welcoming to families with small children. The exhibition is partially wheelchair accessible only with the attendant. There is an accessible toilet on premises.

 

Please be respectful towards artworks and do not touch them. Be careful with the moving parts of the exhibition.

 

There is video surveillance on the premises.

More information about the exhibition:

https://folklore.ee/loodus/en/projektist/naitus

 

 

ORGANISERS AND CONTACTS

 

Concept and organising by Henri Hütt, Evelyn Raudsepp, Taive Särg, Ave Goršič.

Technical implementation: Ilona Kolossova

Additional info from Evelyn Raudsepp at evelynraudsepp@gmail.com


 

 

 

 

 

image 0

 


 

Kas leidsid, mida otsisid? *