Eesti Rahvaluule Arhiiv
Anu Korb

Kogumistöö on jätkuvalt olnud ERA üks olulisemaid töösuundi. Arhiivi põhiekspeditsioon toimus 2.-20. juunini Võrumaal, peatuspaigaga Kanepis. Ekspeditsiooni kulud kattis Kultuurkapital, öömaja eest hoolitses Kanepi vallavalitsus. Osa võtsid Mall Hiiemäe, Anu Korb (ekspeditsiooni juht), Tuuli Otsus, Kadri Tamm, Ell Vahtramäe, mõne päeva töötasid Võrumaal ka Janika ja Urmas Oras, Einar Sinijärv ja Astrid Tuisk. Kogusime endistes Kanepi, Põlva ja Urvaste kihelkondades kõiki rahvaluuleliike, kasutasime maksimaalselt arhiivi heli- ja videotehnikat.

Korrespondentide tööd juhendas Eda Kalmre. ERA sai oma kaastöölistelt mitmeid mahukaid ja sisukaid saadetisi. Kaasaegset pärimust kogusid Viljandi Kultuurikolledi tudengid, keda juhendas Marju Kõivupuu, Rõngu Keskkooli 10. ja 11. klassi õpilased (juhendas õpetaja Mall Peep). Ka TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooliga ühiselt korraldatud rahvaluuleolümpiaad tõi arhiivile u. 500 lk. peamiselt tänapäevase pärimuse kirjapanekuid (töid hindasid koos TÜ õppejõududega E. Kalmre ja A. Tuisk). Heiki Valk jt. Setu-projektis osalejad andsid ERA-le üle 1996. aastal Ida-Setumaalt kogutu - litereeringud ja helisalvestused. Setu pärimuse talletamine jätkus ka tänavu, kusjuures märkimisväärne oli Ahto Raudoja osa nii kogumistöös kui noorte kogujate juhendamisel. Arhiivile anti üle ka varasemaid korjandusi: Muhu Muuseum tõi Vassili Randmetsa rahvaluulekogu, Galina Ponomarjova TÜ vene kirjanduse õppetooli üliõpilaste poolt aastatel 1978-1990 kogutud rahvaluulet, Jaan Malin andis arhiivile üle oma salvestused (tudengipärimuse kogu), Erkki Kõlu oma anekdootide andmebaasi. Käsikirjalisi laulikuid ja salmikuid saadi Arne Vinkelilt, Vello Läänelt, Valli Arrakult ja Hellen Karult. 1996. aasta töö eest said Eesti Vabariigi presidendi rahvaluulepreemia arhiivi kaastöölised Harvet Toots ja Kaleph Jõulu.

Rahvaluulet talletati veel Viljandi pärimusmuusika festivalil, Tartu lõõtspillimuusika päevadel, tudengite kevad- ja sügispäevadel jm. Mari Sarv organiseeris ekspeditsiooni Kullamaa kihelkonda.

TÜ praktikante juhendasid M. Hiiemäe ja E. Kalmre. Praktikatööna sisestati arvutisse arhiivimaterjale, süstematiseeriti neid ning koguti rahvaluulet.

Jätkus ERA üldandmebaasi loomine. Lõplikult töötati välja üldandmestiku sisestamise põhimõtted (Sander Vesik, J. Oras jt). Enim on töötatud regilaulude (tööd juhtinud J. Oras) ja heliarhiivi (Kadi Sarv) andmebaasi kallal. Alustati helisalvestuste arhiveerimist CD-ROM-idele (Jaan Tamm). Korraldati videoarhiiv, sisestati arvutisse kõik olemasolevad videonimestikud (peamiselt K. Sarv).

4. aprillist-15. juunini sai Kirjandusmuuseumis tutvuda näitusega Salmikud ja laulikud ERA kogudest, mille koostas E. Kalmre. Ühtlasi valmisid registrid-nimestikud näitusel eksponeeritud materjalide kohta.

Noorte folkloristide konverents toimus 22.-23. aprillil, selle korraldas J. Oras. Peeti 19 ettekannet, esinejaiks Art Leete, Anzori Barkalaja, Marika Mikkor, Sander Vesik, Natalja Pavlova, Mihkel Volt, Risto Järv, Signe Susi, Ergo Västrik, Mari-Ann Remmel, Tiit Konsand, Anneli Baran, Katre Õim, Sven Kala, Viida Raag, Maarja Kasema, Madis Arukask, Mari Sarv, Liina Saarlo, Reiu Tüür. Ilmumas on ettekandekogumik sarjas Pro folkloristica (toimetanud J. Oras), trükikulud kattis Kultuurkapital.

4.-9. maini täiendasid Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivis ja etnoloogiaraamatukogus end E. Kalmre, A. Tuisk ja E. Vahtramäe.

ERA töötajad pidasid loenguid Rahvakultuuri Arenduskeskuse rahvalaulukooli kuulajatele, TÜ ja Viljandi kultuurikolledi üliõpilastele, kultuuritöötajatele, ERM-i üritustest osavõtjaile, Narva Kõrgkooli tudengeile jne.

Siberi eestlaste rahvaluulepärimuse päästekogumist toetas jätkuvalt Eesti Rahvuskultuuri Fond. 1.-31. jaanuarini töötasid Omski oblasti Tsvetnopolje, Vana-Viru, Uus-Viru, Orlovka ja Kovaljovo külades A. Korb, A. Tuisk, E. Vahtramäe ja AI-st Aivar Jürgenson. Ulatuslikul fotonäitusel Eesti külad Siberis tutvustati ERA Siberi-ekspeditsioonidel (1991-1997) jäädvustatut. Näitust eksponeeriti Tartus, Viljandis ja Väike-Maarjas, selle koostas ja kujundas M.-A. Remmel, tekstid valisid ja tehniliselt aitasid teostada A. Tuisk ja K. Tamm. 17.-18. septembril toimus Kirjandusmuuseumis konverents Eesti kultuur võõrsil: asundused, mille organiseerisid A. Korb, A. Tuisk ja K. Tamm. Ürituse eesmärgiks oli ülevaate saamine eri teadusharude asundustealasest uurimisest. Kokku peeti 16 ettekannet, esinesid Tiit Rosenberg, Hill Kulu, Ott Kurs (TÜ), Mall Hiiemäe, Ell Vahtramäe, Anu Korb (ERA), Mare Kõiva, Jüri Viikberg (EKI), Igor Tõnurist, Aivar Jürgenson (AI), Mare Piho, Edgar Saar (ERM), Ilja Lotkin (Omski ülikool), Marena Zassetskaja (St-Peterburg), Richard Käär, Tõnu Karma. Toimus ka ajakirjanduses jm. vastukaja tekitanud ümarlauavestlus, kus arutleti praegu Venemaa territooriumil elavate eestlastega seonduvat laiemas plaanis, vaagiti asundustesse eestikeelse kirjasõna lähetamise võimalusi jpm. Konverentsi läbiviimist ja näituse koostamist toetasid Avatud Eesti Fond ja Kultuurkapital. Siberi eestlaste tänini säilinud rahvaluulepärimusest on valmimas kolmas raamat (koostaja A. Korb, toimetaja K. Tamm).

ERA 70. aastapäeva tähistati Akadeemilise Rahvaluule Seltsi septembrikoosolekul. Osalesid ERA endised töötajad, esitleti akadeemilist rahvalauluväljaannet Vana Kannel VII:1 Kihnu regilaulud, mille koostasid Ottilie Kõiva ja Ingrid Rüütel. ERA-st aitas monumentaalväljaande valmimisele kaasa J. Oras. 1997. aasta jooksul ilmusid veel mitmed väljaanded, mille koostamisel-kirjastamisel on olnud tegevad ERA töötajad. Kevadel ilmus Juhan Peegli artiklikogumik Kuld on jäänud jälgedesse (toimetanud K. Tamm), novembris akadeemiline muistendiväljaanne Eesti Katkupärimus, mille koostas Reet Hiiemäe (juhendas M. Hiiemäe). Valmis Eesti rahvakalender VIII, mille koostas M. Hiiemäe (tekstid sisestas arvutisse T. Otsus), Eesti rahvakalendri koolivariant anti üle kirjastusele Koolibri. Kirjandusmuuseumi aastaraamatu Paar sammukest XIV. Rahva ja luule vahel koostas M.-A. Remmel, toimetasid K. Tamm ja A. Tuisk.