Väljaanded

Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 1998
Paar sammukest XV

1998. AASTA KROONIKA

Elo Maandi

9. jaanuar. Doktoritööd teemal "Der Estnische Volkskalender" kaitses ERA vanemteadur phil. cand. Mall Hiiemäe.

16. jaanuar. Näituse "Albert Kivikas 100" (koostas Piret Noorhani) avamine. 
A. Kivika elust ja loomingust kõneles kirjandusteadlane Ülo Tonts, filmistsenaariumi kirjutamisest A. Kivika romaani "Nimed marmortahvlil" ainetel andis ülevaate Mats Traat, toimus A. Kivika novellikogu "Punane ja valge" (Eesti Raamat, 1998) esitlus, A. Kivikase juubeli puhul välja antud eritemplit ja eriümbrikut tutvustas Eesti Posti tegevdirektor Heldur Unt. Üritusel viibisid ka kirjaniku kolm Rootsis elavat poega. Oma isast kõneles vanim poeg, Tõivelemb Kivikas.

20. veebruar. Eesti Vabariigi 80. aastapäeva tähistamine. EV presidendi rahvaluulepreemiad andis 1998.a. laureaatidele Jaan Malinile, Leida Oeseljale ja Ahto Raudojale üle EV president Lennart Meri. 
Kirjandusmuuseumi aastaraamatu "Rahva ja luule vahel. Kogumispäevikud aastaist 1878-1996" esitlus. 
1998. aastal EV teaduspreemia saanud teose "O. W. Masingu kirjad J. H. Rosenplänterile 1814-1832" (I-IVkd., Personalia, Registrid) koostanud loomingulise kollektiivi autasustamine (Eva Aaver, Leo Anvelt (postuumselt), Heli Laanekask, Abel Nagelmaa).

6. märts. Eluloopäev - korraldajaks Ühendus Eesti Elulood; Merle Karusoo näidend "1944. aasta elulood" Viljandi Kultuurikolledzi näitejuhtimise eriala tudengite esituses.

13. märts. Eesti keele ja rahvuskultuuri päev. Gümnasisti esseepreemia kätteandmine. 
1998.a. esseekonkursi teema oli "Mina, Kristian Jaak Peterson", konkursi zürii tööd juhtis luuletaja Indrek Hirv.

Esseekonkursi preemiad:
peapreemia - Kadri Klaup (H. Treffneri Gümnaasiumi 11d. klass)
ergutuspreemiad: Evelyn Kalam, Kristi Janno, Artur Taevere - (kõik Tallinna Inglise Kolledzist)

27. märts. Näituse "Marie Under 115" (koostas Rutt Hinrikus) avamine. 
Luulekogu "Mureliku suuga" (Eesti Raamat, 1998) esitlus. 
M. Underi luulet luges näitleja Liis Bender, mängisid noored muusikud. Marie Underist rääkisid Sirje Olesk ja Rutt Hinrikus.

14.-15.aprill. Noorte folkloristide konverents (korraldaja Janika Oras). 
Osavõtjaid oli seitsmest Eesti kõrgkoolist ja uurimisasutusest, samuti Tampere Ülikoolist. ERA esindajaiks olid Astrid Tuisk, Liina Saarlo ja Mari Sarv. 

15. mai. Avati fotonäitus "Aeg piltides. Pildid ajas". Näituse koostas kultuuriloolise arhiivi fotokogu põhjal EKLA teadur Vilve Asmer. Näidati ringvaateid "Eesti kroonika 1939. ja 1940. a. "

19. juuni. Arhiiv ja avalikkus. Kultuuriloo allikad. Kirjandusmuuseumi VII Nüpli kevadkool ( korraldaja Marin Laak).
Esinesid Krista Aru, Tiina Saluvere, Piret Noorhani, Rutt Hinrikus, Sirje Kiin, Janika Kronberg, Marin Laak, Taive Särg.
Näitus G. Wulff-Õie majamuuseumis.

9. september. Näituse "Palju õnne, Ellen Niit" (E. Niidu 70. sünnipäeva puhul, koostas Krista Pisuke) avamine. 
Näitusel olid väljas kirjaniku raamatud, autograafid ja arvukalt fotosid perearhiivist. Samas avati ka Kirjandusmuuseumi uus hooaeg, esitleti uusi väljaandeid.

23. september. Sünnipäevakohtumine Ellen Niiduga. E. Niitu ja J. Krossi intervjueeris Ain Kaalep.

24. oktoober. Oskar Kallase päev. XVII eesti raamatuteaduse konverents. Kavas 3 istungit: 
I istungil räägiti raamatu ajaloost, trükkimisest ja kirjastamisest, esinesid Mare Lott, Liivi Aarma ja Aile Möldre. II ja III istungil oli tähelepanu keskmes Oskar Kallase elu ja tegevus, esinesid Peeter Olesk, Kadri Tamm, Veera Pino, Eero Medijainen ja Loone Ots. Väljapanek "Arhiivraamatukogu algusaastad 1909- 1940". Esitleti artiklikogumikku "Oskar Kallas". Ürituse korraldas KM-i Arhiivraamatukogu.

30. oktoober. Lehte Hainsalu sünnipäevanäitus "Liivakellas niriseb aeg" (koostas Krista Pisuke). Ettekannetega esinesid Karl Muru, Reet Krusten, Valeria Ränik,Kauksi Ülle ja Kati Murutar, samuti sünnipäevalaps ise.

23. november. Hando Runneli sünnipäevale pühendatud näituse (koostas Piret Noorhani) avamine.

21.-22. detsember. 42. Kreutzwaldi päevad (korraldaja Sirje Olesk). 
Plenaaristungi ettekanded Krista Arult, Hando Runnelilt, Anne Valmaselt, Kristi Metstelt, Ain Kaalepilt. Kirjandusteaduse istungil esinesid Trivimi Velliste, Ülle Pärli, Marin Laak, Anita Ro kalne.
Rahvaluule istungil esinesid Eda Kalmre, Anu Korb, Liina Saarlo ja Tiiu Jaago.

EESTI RAHVALUULE ARHIIV

Rahvusvahelised kongressid:
25.07.-12.08. ERA teadur Eda Kalmre osales XII rahvusvahelisel rahvajutu-uurijate kongressil Saksamaal Göttingenis, kus ta esines kongressi plenaaristungil ettekandega "Legends Connected with the Sinking of the Ferry Estonia on September 28, 1994".

15.-18.10. Anu Korb osales Tallinnas toimunud II Soome-ugri ajalookongressil (Congressus Secundus Historiae Fenno-Ugricae).

19.04.-25.04. Eda Kalmre, Kadri Tamm, Jaan Tamm ja Astrid Tuisk täiendasid end Soomes SKS-i arhiivis ja etnoloogia raamatukogus Eesti Teaduste Akadeemia teadlastevahetuse korras.

01.09.-31.10. täiendas end Soome Vabariigis Helsingi Ülikoolis ja SKS-i arhiivis Astrid Tuisk.

06.-31.07. näitus "Eesti külad Siberis. (ERA ekspeditsioonid 1991-1998)." Eesti Rahvusraamatukogus. Koostajad M.-A. Remmel, K. Tamm, A. Tuisk. Näituse avamisel esinesid M.-A. Remmel ja A. Korb.

A. Korb osales Jakob Hurda kultuuripreemia zürii töös.

Lisanduvad ekpeditsioonid rahvaluule kogumiseks, rohked esinemised raaadios, televisioonis ja ajakirjanduses, konsultatsioonid, loengud jne.

ARHIIVRAAMATUKOGU

27.08.-10.09. Vooremaa päevade raames näitus " "Kalevipoeg" eesti kultuuris" (koostajad Heino Räim ja Imbi Pelkonen) Vooremaa Looduskeskuses.

10.11.- 29.12. Eesti Rahvusraamatukogus näitus "Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu algusaastad 1909-1940".

05.10-12.10. Olga Sudajeva osales Saksamaal Frankfurdi raamatumessil ja tutvus Deutsche Bibliotheki kultuurilooliste arhiividega.

EESTI KULTUURILOOLINE ARHIIV

09.05. Rutt Hinrikuse ettekanne "Millest räägivad elulood?" sümpoosiumil "Keel ja identiteet" Lundi Ülikooli Soome-Ugri Instituudis.

28.05.-30.05. Tutvumas Soomes SKS-i arhiiviga - Vilve Asmer, Kristi Metste, Piret Noorhani, Külli Tamkivi.

08.06.-18.06. Sirje Olesk osales Ukraina eestlaste suvepäevadel Krimmis.

18.09. Sirje Olesk esines konverentsil "Teised Puškini lugemised"

28.09.-03.10 Piret Noorhani tutvus eesti-aineliste materjalidega Soome arhiivides (SKS-i kirjanduse arhiiv, Kotimaisten Kielten Tutkimuskeskus).

01.10. Rutt Hinrikus esines Helsingis Tuglase Seltsi loengusarjas "Kallas ja Wuolijoki" teemal "Hella Wuolojoki ja Viro".

02.10-03.10. Soome kirjandusuurijate seminaril Helsingis - Piret Noorhani, Marin Laak, Rutt Hinrikus

05.10. Sirje Olesk esines EVKA II rahvusvahelisel konverentsil "Maailmaluule postmodernsel ajastul" (ettekanne "About Estonian alternativ Poetry" koos Kersti Undiga).

05.10.-10.10. Balti Arhiivis Stockholmis - Tiina Saluvere

13.10. Loeng Kirjandusmuuseumi väljaannetest Põlva Keskraamatukogus - Krista Pisuke.

30.-31.10. konverents "Rahvuskirjandused rahvusvaheliste uurimismeetodite maailmas" Tallinnas, mille üks korraldajaid Eesti Kirjanike Liidu, Soome Instituudi ja Helsingi Ülikooli kirjanduse õppetooli kõrval on Eesti Kirjandusmuuseum. Samas Kirjandusmuuseumi väljaande "Traditsioon ja pluralism" esitlus.

05.-07.11. Rutt Hinrikus ja Sirje Olesk Helsingis raamatu "Sielunsilta" (mis on KM-i Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Kirjallisuusarkisto ühisprojekt) esitlusel ja seminaril.

24.-25.11 Sirje Olesk pidas külalisloengud Oulu Ülikoolis eesti luule modernismist.

25.11. Sirje Olesk esines Oulus Tuglase Seltsis teemal "Eino Leino ja Viro".

26.11. Sirje Olesk esines Helsingis Tuglase Seltsis loengusarjas teemal "Aino Kallas ja Viro".