Väljaanded

Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2003
Paar sammukest XX


EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI SÜNDMUSTE KROONIKA

Ave Terasmaa

 1. - 25. jaanuar 19. sajandil Eestis tegutsenud silmapaistva trükkali, kirjastaja ja raamatukaupmehe Heinrich Laakmanni elu ja tegevust käsitlev näitus "Laakmanni trükimaailm". Väljapanek oli pühendatud Laakmanni 200. sünniaastapäevale.

6. veebruar A. H. Tammsaare 125. sünniaastapäevale pühendatud näitus "A. H. Tammsaare 100 + 25". Avamisel kõneles A. H. Tammsaare materjalide kogumisest, uurimisest ja mõistmisest Leenu Siimisker. Näitust tutvustas Piret Noorhani.

13. veebruar Ülo Tedre - 75. Eesti Kirjandusmuuseum, Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Emakeele Selts korraldasid ühise ettekandepäeva eesti folkloristika grand old man´i Ülo Tedre 75. sünnipäeva tähistamiseks. Ettekannetega esinesid Rutt Hinrikus, Tõnno Jonuks, Madis Arukask ja Ülo Tedre.

21. veebruar Anti üle Eesti Vabariigi Presidendi preemiad 2003. aasta tublimatele rahvaluulekogujatele. Parimateks tunnistati kunstnik Heinz Valk ja Tartu Ülikooli üliõpilane Pärtel Lippus. Preemiad andis laureaatidele üle Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel.
Eda Kalmre tegi kokkuvõtteid Rahvaluule Arhiivi kogumistööst 2002 a. Parimatele rahvaluulekogujatele kingiti raamat.

14. märts Emakeelepäeval esitleti Eesti Kirjandusmuuseumi saalis F. R. Kreutzwaldi 200. sünniaastapäevale pühendatud rändnäitust "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg". Näitust tutvustasid selle koostajad Kristi Metste, Marin Laak ja Peeter Laurits. Väljapanekut täiendas ja tutvustas M. Laagi ja K. Metste raamat "Kreutzwald. Missioon. Tegelikkus".
Koridoris avati näitus "Liis Raud 100". Kirjandusteadlast ja lastekirjanikku, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi teadurit ja juhatajat meenutas Heino Räim.
Väljapanekut Kristian Jaak Petersoni käsikirjalistest materjalidest kommenteeris Piret Noorhani.

25. märts Eesti Kirjandusmuuseumi saalis toimus teadusnõukogu koosolek. Kinnitati Kirjandusmuuseumi 2002. a tegevusaruanne ja sihtfinantseeritavate teadusteemade ning lõppenud ETF grantide aruanded. Toimusid ka teadustöötajate valimised perioodiks 30.04.2003 - 30.04.2008.

26. märts Eluloopäev algas Ühenduse Eesti Elulood, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Draamateatri korraldatud eluloovõistluse "Minu elu ja Patarei vangla" osavõtnute autasustamisega. Esimese auhinna pälvisid Toomas Kangur, Asta Ladva, Endel Ritsu ja Illi Sauvere. Teise auhinna vääriliseks osutusid Erik Heinmaa, Elvi Moldov, Harik Norralt, Arnold Randma, Helgi Raudsepp, Aksel Saluorg, Hans Tammemägi ja Ülo Uusma. Eriauhinna pälvisid parimaid intervjuusid andnud mälestuste jutustajad Kitty Eller, Evald Kohler, Tarmo Koppel, Aino Novikov ja Erika-Henriette Õun. Võistlusest tegi kokkuvõtte Merle Karusoo, katkendeid töödest esitasid Katrin Saukas ja Andrus Vaarik.
Eluloopäeval esitleti "Eesti rahva elulugude" III köidet alapealkirjaga "Elu Eesti NSV-s". Esinesid Rutt Hinrikus, Merle Karusoo, Marju Lauristin ja Enn Tarto. Katkendeid elulugudest lugesid Katrin Saukas ja Andrus Vaarik.
Päeva lõpetas Andres Söödi dokumentaalfilm "Üksinda ja koos".

31. märts Heino Räim - 70. Juubilar meenutas oma tööaastaid ning sõna said kolleegid Arvo Krikmann, Rein Saukas, Mall Hiiemäe jt.
Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Tartu Maakonna Raamatukogus. Näituse avamisel kõneles Kristi Metste.

12. aprill Eesti Kirjandusmuuseumis saalis pidas loengu islandi rahvaluulest Essexi Ülikooli professor Joseph Allard.

15. aprill - 9. mai Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. Näituse avamisel kõnelesid Krista Aru ja Kristi Metste.

23. - 24. aprill Noorte folkloristide konverents. Esinesid 15 noort (kuni 30-aastast) uurijat: Meelika Hainsoo, Anastasia Jürgens, Katre Kikas, Melika Kindel, Natalja Kolegova, Helen Kõmmus, Ülle Kärner, Jüri Metssalu, Triinu Pappel, Reeli Reinaus, Kadri Steinbach, Ave Tupits, Katrin Valk, Triin Vallaste ja Lauri Värk. Konverentsi raames esitleti 2002. a konverentsi kogumikku "Teekond" (Pro folkloristica X).

9. - 10. mai Kultuurifestival "Vanemuise kultuuritänav". Kirjandusmuuseumi ees tänaval oli avatud näitus "Vanemuise tänav sõnas ja pildis", mille koostas Vilve Asmer.
Kirjandusmuuseumi saalis esitleti kultuuriloolisi videofilme, avatud oli mõistatamise tuba ning sai tutvuda maja legendidega. Kirjandusmuuseumi ees toimus ka rahvalike tantsude tänavareiv ja ümber maja aareteotsimise mäng.

12. mai - 13. juuni Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Kohtla-Järve Keskraamatukogus. Näituse avamisel kõnelesid Kristi Metste ja Marin Laak.

16. mai Rahvusvahelise muuseumipäeva puhul andis Tartu Linnavalitsus üle tänukirja ja rahalise preemia ERA arhivaarile Kadri Tammele sihikindla ja tulemusliku tegevuse eest pärimuskultuuri materjalide hoidmisel, säilitamisel ja tutvustamisel ning rahvakultuurialase pedagoogilise ja populariseeriva tegevuse eest.

16. - 17. mai Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühma poolt korraldati jätkukonverents "Kohanevad tekstid" I. Ettekannetega esinesid Eve Annuk, Epp Annus, Luule Epner, Tiit Hennoste, Rutt Hinrikus, Õnne Kepp, Tiina Kirss, Olaf Kuuli, Kristin Kuutma, Arne Merilai, Anneli Mihkelev, Aare Pilv, Kristiina Ross, Rein Ruutsoo, Virve Sarapik, Ene-Reet Soovik, Peeter Torop, Rein Veidemann, Piret Viires ja David Vseviov.

3. juuni Eesti Kirjandusmuuseumis esitleti kahte uut dokumentaalfilmi: "Sõda pärast sõda" (reþ. Peeter Urbla) ja "Krooni aeg" (reþ. Valentin Kuik).

13. juuni - 28. august Näitus prosaisti, luuletaja ja kirjandusteadlase Arvo Mägi 90. sünnipäeva tähistamiseks. Näituse koostas Piret Noorhani.

20. juuni Rakvere Teater tähistas F. R. Kreutzwaldi juubeliaastat Andrus Kivirähki vabaõhulavastusega "Kalevipoeg" Neeruti Sadulamäel. Etendust vaatas 22 Eesti Kirjandusmuuseumi töötajat.

20. juuni - 15. juuli Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Kadrina raamatukogus. Näituse avamisel kõneles Marin Laak.

29. juuni Nüplis toimus EKLA kultuuri- ja kirjandusteooria töörühma lahtine seminar. Esinesid Hasso Krull, Ene-Reet Soovik jt.

7. juuli Rahvusvahelise Muusikaraamatukogude Liidu (IAML) aastakonverentsil Tallinnas esitleti Eesti Kirjandusmuuseumi väljaantud CD-kogumikku "Eesti rahvamuusika antoloogia".

16. - 30. juuli Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Valga Linnaraamatukogus. Avamisel kõnelesid Kristi Metste ja Piret Noorhani.

7. aug. - 15. sept. Vallo Kepi fotonäitus "Kirjandusmaastikud". Väljapanek sisaldas fotosid kirjanikest, rahvalaulikutest ning nendega seotud paikadest.

22. aug. - 10. sept. Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Viljandi Linnaraamatukogus. Näituse avamisel kõneles Marin Laak.

11. - 24. sept. Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Tartu Linna Keskraamatukogus. Näituse avamisel kõneles Kristi Metste.

22. sept. Näitus "Naised kirjanduses: Aino Kallas ja Marie Under". Avamisel esinesid Leena Kurvet-Käosaar, Rutt Hinrikus ja Vello Paatsi. Näituse koostasid Eve Annuk ja Tiina Saluvere.

22. sept. Eesti Kirjandusmuuseumis pidas loengu Halle Max Planki Sotsiaalantropoloogia Instituudi doktor Otto Habeck teemal "What it means to be a herdsman".

24. - 25. sept. Eesti Kirjandusmuuseumi külastas Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivi delegatsioon, kelle osalusel toimus eesti-soome rahvaluulearhiivide ühisseminar. Esinesid Pekka Laaksonen, Aado Lintrop, Ulla-Maija Peltonen, Jukka Saarinen, Mari Sarv, Senni Timonen ja Ergo-Hart Västrik. Üritusega tähistati ühtlasi Eesti Rahvaluule Arhiivi 76. aastapäeva.

25. sept. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolekul esitleti Eesti Kirjandusmuuseumi uusi väljaandeid "Vana Kannel VII:2. Kihnu regilaulud" ja "Eesti rahvamuusika antoloogia".

25. sept. - 9. okt. Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Narva Keskraamatukogus. Näituse avamisel kõneles Sirje Olesk.

30. okt. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents rahvaluule kogumise strateegiatest. Ettekannetega esinesid Mall Hiiemäe, Risto Järv, Anne Kaaber, Anu Korb, Arvo Krikmann, Helen Kästik, Liisi Laineste, Mari-Ann Remmel, Mari Sarv, Marion Selgall, Kadri Tamm, Marju Torp-Kõivupuu, Pille Vahtmäe, Liisa Vesik, Helen Volber ja Ergo-Hart Västrik.

3. - 31. okt. Eesti Kirjandusmuuseumis avati näitus Kanada-Eesti kunstniku Abel Lee töödest. Illustratsioonid olid kavandatud Ivar Ivaski luulekogule "Verandaraamat". Autorist rääkis Võrumaa Muuseumi teadur Arthur Ruusmaa.

10. okt. - 14. nov. Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Lääne Maakonna Keskraamatukogus. Avamisel kõneles Kristi Metste.

28. okt. Eesti Kirjandusmuuseumi saalis toimus teadusnõukogu koosolek: hinnati sihtfinantseeritavate teadusteemade 2003 a aruandeid ning kinnitati 2004. a taotlused. Valiti ka Arhiivraamatukogu juhataja perioodiks 03.01.2004 - 03.01.2009 ja ERA juhataja perioodiks 05.01.2004 - 05.01.2009.

14. nov. Eesti Piibliseltsi konverents ja vaimuliku kirjanduse näitus.

19. nov. - 5. dets. Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Võru Keskraamatukogus.

22. nov. Eesti Kirjandusmuuseumis toimus Siberi ja Volgamaa eestlaste päev "Venemaale veerenud". Kõnelesid Anu Korb, Aivar Jürgenson ja Artur Kergand. Avati Siberi eestlaste teemaline näitus.

24. nov. Fraseoloogia konverents. Ettekandega esinesid Arvo Krikmann, Kristiina Ross, Leena Huima, Anneli Baran, Asta Õim, Katre Õim, Helju Ridali, Rita Tasa, Enn Veldi ja HeljuVals.
Lühivormiraamatute sarja tutvustus.
Asta Õimu õnnitlemine 60. juubeli puhul.

27. nov. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ettekandekoosolekul tähistati Ruth Mirovi 75. ja Hando Runneli 65. sünnipäeva.

28. nov. Näitus "Gustav Suits - 120". Väljapaneku koostas Rutt Hinrikus.

6. - 15. dets. Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Tartu Ülikooli Raamatukogus.

17. - 18. dets. 47. Kreutzwaldi päevad. Plenaaristungi avas haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. Ettekannetega esinesid Mart Laar, Jüri Talvet ja Rein Veidemann.
Kirjandusistungi avas kultuuriminister Urmas Paet. Ettekannetega esinesid Piret Viires, Marin Laak ja Kristi Metste.
18. detsembril toimunud rahvaluule istungil esinesid Linnar Priimägi, Arvo Krikmann, Mare Kalda, Taive Särg ja Risto Järv.
Näitus "F. R. Kreutzwald 200".
Rändnäitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" jõudis tagasi Eesti Kirjandusmuuseumi. Tehti kokkuvõtteid lõppevast Kreutzwaldi aastast.

17. dets. 2003 - 15. märts 2004 Näitus "Kreutzwaldi sajand. Kalevipoeg" Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.