Paar sammukest XIX.
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat.

 

SISUKORD

Eessõna

7

Artiklid

 

Eesti Euroopas, Euroopa Eestis: 16.-18. sajandi raamatuid sirvides
Tiiu Reimo

11

Sigmund Herberstein ja tema Venemaa reisiraamat
Imbi Pelkonen, Silli Peedosk

29

Tartu paberiveski asutamisest
Leo ja Õie Utter

41

Ajakirjandusest Põltsamaal (aastatel 1766-1940): ülevaade ja sissepõikeid
Krista Aru

57

Õpetatud Eesti Seltsi raamatukogu kujunemislugu ja saatus
Kersti Taal

75

Eesti raamatukaupmehed raamatute reklaamijatena 19. sajandi teisel poolel
Gerli Kangur

89

111 aasta taguste vigade parandusi vanavarakorjaja Villem Kullerkupult, auustamisega
Kanni Labi

101

Aino Kallase teoste tõlked tema memoriaalkogus
Heino Räim

113

Eesti pagulasilukirjandus võõrkeeltes
Anne Valmas

117

Allikapublikatsioon

 

Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kiri Anton Schiefnerile 24. augustil 1859
Rein Saukas

131

2004. aasta kroonika

 

Eesti Kirjandusmuuseum 2004. aastal
Krista Aru

147

Eesti Kirjandusmuuseumi sündmuste kroonika
Helen Hanni

157

Arhiivraamatukogu
Merike Kiipus

169

Eesti Kultuurilooline Arhiiv
Piret Noorhani

180

Eesti Rahvaluule Arhiiv
Aado Lintrop

191

Etnomusikoloogia osakond
Triinu Ojamaa

202

Folkloristika osakond
Mare Kõiva

211

Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2004. aastal
Merike Kiipus

227