Paar sammukest XVII.
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat.

Mari Sarv. Regilaul kui poeetiline süsteem.

Toimetajad Janika Oras ja Ergo-Hart Västrik.
Tartu, 2000. 200 lk,
ISSN 1406-5428
 

Kirjandusmuuseumi 2000. a. aastaraamatus on avaldatud Mari Sarve pikem uurimus "Regilaul kui poeetiline süsteem". Regilaulu üldiseloomustuse kõrval on uurimuses kesksel kohal regilaulu keele ja värsimõõdu küsimused.
Aastaraamat teine pool annab põhjaliku ülevaate Kirjandusmuuseumi 2000. aastal tehtud töödest ja korraldatud üritustest nii Kirjandusmuuseumis üldiselt kui arhiivides ja osakondades eraldi.
Raamatu lõpus on esitatud muuseumi 2000. a. väljaannete loetelu. Illustreeritud fotodega.

SISUKORD

Eessõna  

REGILAUL KUI POEETILINE SÜSTEEM

Mari Sarv
2000. AASTA KROONIKA  
Eesti Kirjandusmuuseum aastal 2000 Krista Aru
Sündmuste kroonika Elo Maandi
Arhiivraamatukogu Merike Kiipus
Eesti Kultuurilooline Arhiiv Piret Noorhani
Eesti Rahvaluule Arhiiv Ergo-Hart Västrik
Etnomusikoloogia osakond Ingrid Rüütel
Folkloristika osakond Mare Kõiva
Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2000. aastal Merike Kiipus