Paar sammukest XIX.
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat.

Toim. T. Ojamaa,
toimetuskolleegium: K. Aru, S. Olesk, M. Kiipus, M. Kõiva, M. Hiiemäe.

Tartu:Eesti Kirjandusmuuseum 2002,
339 lk.

 

Aastaraamat on valminud vahetult Fr. R. Kreutzwaldi aasta eel. Sellest sündmusest lähtub ka raamatu idee - suunduda lõunaeestilist ainest käsitlevate kirjutiste kaudu Kreutzwaldi aasta lähtejoonele.

Kreutzwaldi elutee kulges läbi Eesti erinevate paikade, ulatus Venemaalegi, kuid ta tegevuse viljakamad aastad on seotud Lõuna-Eestiga. Meie aastaraamat alustab koos legendaarse Kusta Toomiga Rõngu lähistelt ning naaseb pärast põgusaid kõrvalepõikeid Põhja- ja Lääne-Eestisse, Läti- ja Venemaale, läbi Ernst Enno lummavate kujutluspiltide taas Rõngu maile.

Aastaraamatus pakutav artiklivalik on mitmekesine, sisaldades kirjutisi nii ajakirjandusest (Krista Aru, "Aakre koopaelanik ja tema ajakirjad"), rahvaastronoomiast (Andres Kuperjanov, "Killukesi Lõuna-Eesti tähistaevapärimusest"), muusikast (Jaan Ross, "Generatiivne grammatika ja eesti regiviiside temporaalne struktuur"), kohapärimusest (Mari-Ann Remmel "Võrumaa ja Setumaa kohapärimuses 20. sajandi vältel ilmnevatest muutustest"), mõistatustest (Kristi Salve, "Brahhülogismidest, peamiselt mõistatustest läti ja (lõuna)eesti suhete aspektist") kui Siberi eestlastest (Anu Korb "Väljarännanud lõunaeestlased Siberis").

Lõuna-Eesti teemalise reisi lõpp-punkt toob aastaraamatusse ka midagi uut. Koos Madis Kõivu näidendi "Las olla pääle. Stseenid Ernst Enno elust" avaldamisega on tavapärastele rubriikidele lisandunud rubriik "Näidend". Raamatu lõpetavad fotodega illustreeritud kroonikaartiklid, mis annavad ülevaate kirjandusmuuseumi tegevusest 2002. aastal. Aastaraamat sisaldab ka muuseumi väljaannete nimistut.

SISUKORD

Eessõna

7

Artiklid

9

Aakre koopaelanik ja tema ajakirjad
Krista Aru

11

Võrumaa ja Setumaa kohapärimuses 20. sajandi vältel ilmnevatest muutustest
Mari-Ann Remmel

31

Killukesi Lõuna-Eesti tähistaevapärimusest
Andres Kuperjanov

63

Brahhülogismidest, peamiselt mõistatustest läti ja (lõuna)eesti suhete aspektist
Kristi Salve

87

Väljarännanud lõunaeestlased Siberis
Anu Korb

119

Generatiivne grammatika ja eesti regiviiside temporaalne struktuur
Jaan Ross

141

Näidend

157

Las olla pääle (Stseenid Ernst Enno elust)
Madis Kõiv

159

2002. aasta kroonika

 

Eesti Kirjandusmuuseum 2002. aastal
Krista Aru

239

Eesti Kirjandusmuuseumi sündmuste kroonika
Elo Maandi

249

Arhiivraamatukogu
Merike Kiipus

261

Eesti Kultuurilooline Arhiiv
Sirje Olesk, Vilve Asmer

271

Eesti Rahvaluule Arhiiv
Ergo-Hart Västrik

281

Etnomusikoloogia osakond
Triinu Ojamaa

295

Folkloristika osakond
Mare Kõiva

307

Eesti Kirjandusmuuseumi väljaanded 2002. aastal
Merike Kiipus

333