Uudised

Marju Lepajõe. Kuvatõmmis Vallo Toomla filmist "Marju Lepajõe. Päevade sõnad".

Marju Lepajõe. Kuvatõmmis Vallo Toomla filmist "Marju Lepajõe. Päevade sõnad".

Eesti Kultuurilooline Arhiiv mälestab Marju Lepajõed

03.07.2020

4. juulil möödub aasta silmapaistva filoloogi, teoloogi ja mõtleja Marju Lepajõe (28.10.1962–04.07.2019) lahkumisest.

Marju Lepajõe kirjatöödes ja sõnavõttudes oli alati värskust ja sügavust ning väärtused vankumatud. Muutuvas ja kiirustavas maailmas juhtis ta tähelepanu süvenemise ja süstemaatilisele töö vajadusele, ilma milleta pole võimalik jõuda tõsise teadmiseni, ning oli mõtlemise avaruse, teadmiste ja keelteoskuse poolest oma põhimõtete ere tõestus. 

Ootamatu surma tõttu jäid paljud Marju Lepajõe ettevõtmised pooleli. Tema perekond, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja Postimees algatasid stipendiumifondi, mille abil finantseeritakse tema pooleliolevate tööde jätkamist. 

Marju Lepajõe soovil saab tema arhiivi hoiukohaks Eesti Kultuurilooline Arhiiv Eesti Kirjandusmuuseumis ja seda korraldab EKLA vanemarhivaar Kristi Metste, kes on ka Marju kursusekaaslane ülikooli päevilt. 

Marju Lepajõe maailmast annab aimu Vallo Toomla dokumentaalfilmi „Marju Lepajõe. Päevade sõnad“, mille võib leida ERRi kultuuriportaalist. 

Mälestame Marju Lepajõed ja mõtleme tema pärandile ning suurele vaimule!

*

Ühtlasi kutsume Marju Lepajõe sõpru ja kaasteelisi, aga ka tema üliõpilasi saatma Eesti Kultuuriloolisele Arhiivile mälestusi temast. 
Mälestused saab saata postiga või e-mailiga Kristi Metstele.

Kristi Metste: kristi.metste@kirmus.ee
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv
Vanemuise 42, 51003 Tartu

 

Marju Lepajõe töölaud Tartu Ülikooli peahoones oktoobris 2019. Foto: Kristi Metste
Marju Lepajõe töölaud Tartu Ülikooli peahoones oktoobris 2019. Foto: Kristi Metste

 

 

Käsikiri Marju Lepajõe arhiivist. 1979.
Käsikiri Marju Lepajõe arhiivist. 1979.

 

Kas leidsid, mida otsisid? *