Uudised

Roosa banner

KIRJANDUSE EMPAATILINE HÄÄL

14.06.2019

Eesti Kirjandusmuuseumi IX kirjandusteaduse suvekool

KIRJANDUSE EMPAATILINE HÄÄL

14.-15. juunil 2019

Juhan Liivi muuseumis Rupsi külas Alatskivi lähistel

Suvekooli korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum (EKLA kultuuriloo allikate ja kirjanduse töörühm) ja Juhan Liivi muuseum.

Suvekooli toetavad Eesti-uringute Tippkeskus, IUT22-2 „Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud kultuuriloo allikate põhjal“ ja Eesti Kultuurkapital.

Kas leidsid, mida otsisid? *