Uudised

Illustratiivne pilt eriolukorrast

Illustratiivne pilt eriolukorrast

Ootame eriolukorra päevikud ja mälestusi eriolukorrast

17.06.2020

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Ühendus Eesti Elulood ootavad kuni 1. septembrini eriolukorra päevikuid ja mälestusi eriolukorrast. 

Märtsis kutsusime üles kõiki huvitatuid pidama eriolukorra päevikut. Nüüd, kus eriolukord on lõppenud, ootame päevikuid Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi.

Samuti ootame arhiivi mälestusi ja mõtteid eriolukorra ajast. Paljudel ehk ei olnud võimalik (nt töö või liigse hõivatuse tõttu) olude keskel päevikut pidada, ka on mitmed inimesed täheldanud teatavat tardumuse seisundit, mis neid eriolukorra ajal valdas.

Iga kogemus on siiski eriline ja jäädvustamist väärt!

Mälestusi võib arhiivi saata nii kirjalikul (elektrooniliselt, paberil) kui ka lindistatud kujul.
Mälestused (nagu ka päevikud) on oodatud nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Päevikuid saab edastada nii füüsiliselt alloleval aadressel kui ka emaili teel: elulood@kirmus.ee

“Eriolukorra päevik”
Eesti Kirjandusmuuseumi
Eesti Kultuurilooline Arhiiv
Vanemuise 42,
Tartu 51003

Küsimuste korral pöörduda:

Maarja Hollo, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, Ühenduse Eesti Elulood esinaine, maarja.hollo@kirmus.ee

Leena Kurvet-Käosaar, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, leena.kurvet-käosaar@ut.ee