Uudised

Raamatu esikaane pilt

Eesti Kirjandusmuuseum avaldas raamatu Siberi eestlaste ravitarkustest

29.05.2024

Eesti Kirjandusmuuseum avaldas sarja „Eesti asundused“ üheksanda väljaandena raamatu Siberi eestlaste ravitarkustest. Raamat pealkirjaga „Siberi eestlaste rahvapärased ravioskused“ annab ülevaate rahvapäraste meditsiiniliste teadmiste arengust ja muutumisest Siberi eesti kogukondades.

Raamatu koostaja ning toimetaja, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Anu Korbi sõnutsi on traditsiooniline elukorraldus, külade perifeerne asend ja sõnamaagia tundmine aidanud hästi püsida vanematel raviviisidel-võtetel ja raviloitsudel, kuid vananeva elanikkonnaga külades võis märgata ravitsemisoskuste taandumist.

Väljaandest leiab lugeja vastused järgmistele küsimustele:

* Kuidas Siberi eestlased rahvaravioskusi omandasid ja edasi andsid?

* Mida sai teha oma tervise ja heaolu hoidmiseks?

* Missuguste võtetega raviti erinevaid haigusi?

Raamatu abil saab sisse piiluda rahvapäraste meditsiiniliste teadmiste arengule ja muutumisele Siberi eesti kogukondades.

 

Raamatu kirjastas EKM Teaduskirjastus. Rohkete arhiivifotodega illustreeritud väljaande kujundas ja küljendas Merike Kask, keeletoimetaja oli Inge Annom, ingliskeelse resümee tõlkis Kait Tamm, projektijuht oli Risto Järv.

 

Sari „Eesti asundused“ ilmub alates 1995. aastast. Sarjas on seni käsitletud Siberi eri piirkondade folkloori, Venemaal sündinud eestlaste elu- ja külaloolisi mälestusi ning folkloorikogujate tähelepanekuid Siberi välitöödelt.

 

Raamatust lähemalt: https://folklore.ee/kirjastus/?raamat=139

Raamatut saab osta soodsalt meie e- poest >>> 

 

Raamatut esitletakse Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis, homme 30. mail kell 16.15 Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastalõpukoosolekul. Olete oodatud!

 

Kas leidsid, mida otsisid? *