Uudised

Allkirjastamistseremoonial osalejad

Alar Madisson, EKM

Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseum sõlmisid leppe teadmussiirdedoktorantide koolitamiseks

30.05.2024

Tartu Ülikool ja Eesti kirjandusmuuseum allkirjastasid 30. mail raamlepingu , mis hõlbustab teadmussiirdedoktorantide koolitamist, et tagada muuseumile oluliste teemade uurimise järjepidevus ja spetsialistide pealekasv.

 

Teadmussiirdedoktorantuur võimaldab nii era- kui ka avaliku sektori asutustel tõsta koostöös ülikooliga doktoriõppe abil oma töötajate kvalifikatsiooni. Eesti Kirjandusmuuseum on teadus- ja arendusasutus, mis ise noorte teadlaste ettevalmistamiseks vajalikku doktoriõpet ei paku, küll aga haldab mäluasutusena olulisi kultuuriloo, folkloristika ja vanaraamatu teaduslikke arhiive, mis on ammendamatu varamu uuteks uurimisteemadeks.

 

Kirjandusmuuseumi direktori, Piret Voolaiu sõnul on muuseumi senised kogemused teadmussiirdedoktorantuuriga olnud väga julgustavad. Meetme raames töötab juba Eesti Kirjandusmuuseumis kaks nooremteadurit . Neist üks, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi doktorant, uurib tehnoloogiafolkloori arenguid viimase saja aasta jooksul. Eesti Kultuuriloolises Arhiivis töötab aga ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi doktorant, kes uurib peresuhete rolli Eesti elulugudes. Raamlepingu sõlmimise järel on tänavu plaan vastu võtta veel kaks nooremteadurit.

 

„Väikesele humanitaariaasutusele annab selline doktorantuur suurepärase võimaluse köita noori meie teadusteemadega ja pikemas vaates näeme neis ka pikaajalisi kolleege. Rahvuskultuuri uurimiskeskusena on meie koosseisus unikaalsete teemadega tegelevad kultuuriuurijad, folkloristid ja kirjandusteadlased, kes on vaieldamatult oma valdkonnas pädevad ja parimad juhendajad. Noored teadlased saavad ülikooli teoreetiliste õpingute kestel kogutud teadmisi realiseerida meie mitmekesiste arhiivimaterjalide analüüsimisel ning oma uurimistöös tuge väljakujunenud kõrgel tasemel töörühmade juures,“ selgitas Voolaid.

 

Värske raamleping on hea näide sellest, et teadmussiirdedoktorantuur sobib erasektori kõrval ka avaliku sektori asutustele tippspetsialistide koolitamiseks. Seejuures ei pea valmiv doktoritöö olema tingimata rakendusliku suunaga, vaid teadmussiirdedoktorantuuri käigus võib tegeleda ka alusuuringutega.

 

Eesti Kirjandusmuuseum on Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna pikaajaline partner. Sõlmitud raamlepingu eesmärk on luua ülikoolis teadmussiirdedoktorantuuri õppekohad, Eesti Kirjandusmuuseumis nooremteaduri ametikohad, reguleerida poolte koostööd doktoriõppe ajal ning määrata kindlaks kahe osapoole õigused ja kohustused.

 

Lisateave:

 

Piret Voolaid, Eesti kirjandusmuuseumi direktor, piret.voolaid@ut.ee

Mari Moora, Tartu Ülikooli teadusprorektor, mari.moora@ut.ee

Kas leidsid, mida otsisid? *