Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2000
Paar sammukest XVII

2000. AASTA KROONIKA

Elo Maandi

1. veebruaril toodi Kirjandusmuuseumisse üle Eesti Keele Instituudi etnomusikoloogia ja folkloristika sektorid.

17. veebruaril tähistati Tartus kirjanik Jaan Krossi 80. sünnipäeva näituse "Inimesed ajaloos: Jaan Kross" (koostaja Piret Noorhani) avamise ja ettekandekoosolekuga, mille korraldasid Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond. 
Ettekandekoosoleku avas Tartu Ülikooli prorektor Volli Kalm. Ettekannetega esinesid Jüri Talvet, Rein Veidemann, Ain Kaalep, Peeter Olesk, Piret Kruuspere, Thomas Salumets ja Jaan Undusk.

23. veebruaril autasustas Eesti Vabariigi President Valgetähe Teenetemärgi III klassi ordeniga Krista Aru, Rutt Hinrikust, Sirje Oleskit ja Ülo Tedret ning Valgetähe Teenetemärgi IV klassi ordeniga Ruth Mirovit.

23. veebruar anti kätte Eesti Vabariigi Presidendi rahvaluulepreemiad möödunud aasta parimatele rahvaluulekogujatele.
1999. a. Eesti Rahvaluule Arhiivi laekunud materjali alusel määrati preemia laureaatideks Enda Kallas, Ain Raal ja Kadi Salu. Preemiad andis laureaatidele üle Tartu maavanem Jaan Õunapuu.

Samas esitleti Kirjandusmuuseumi uusi rahvaluule-alaseid publikatsioone. Peatähelepanu pöörati väljaande "Vana Kannel VIII. Jõhvi ja Iisaku regilaulud" tutvustamisele.

3. märtsil leidis aset koguteose "Eesti rahva elulood I-II" esitlus.
Raamatu saamisloost kõnelesid Marju Lauristin, Rutt Hinrikus, elulugude autorid ja kirjastuse esindajad.
Raamatu tutvustamisele järgnes Eluloopäev, kus ettekannetega esinesid Merle Karusoo, Triin Mulla ja Tiiu Jaago.

14. märtsil tähistati Kirjandusmuuseumis eesti keele ja rahvuskultuuri päeva. Huvilistel oli võimalik tutvuda K. J. Petersoni ja F. R. Faehlmanni käsikirjalise pärandiga. Esitleti Friedrich Robert Faehlmanni "Teoste" tekstikriitilise väljaande I köidet.

2. - 6. aprillil toimus Eesti-Rootsi ühisseminar "Multikultuuriline Euroopa. Lokaalse ja etnilise kultuuri säilitamine 21. sajandil". Esinesid Eda Kalmre ja Ergo-Hart Västrik Eesti Rahvaluule Arhiivist, Evelin Lepp Tartu Ülikoolist, Enn Ernits Eesti Põllumajandusülikoolist ning Liselott Frisk, Ola Wennstedt, Staffan Lundmark ja Asbjörg Westum Umea Ülikoolist.

23. aprill - 30. september - Eesti Raamatu Aasta Suurnäitus Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumis. Näituse kostamisel osalesid Imbi Pelkonen ja Heino Räim Arhiivraamatukogust ja TÜ Raamatukogu.

25. - 26. aprill. Noorte folkloristide konverents.
Plenaarettekande pidas Los Angelese ülikooli professor Timothy Tangherlini. Esinesid Katrin Alekand, Risto Järv, Andreas Kalkun, Melika Kindel, Kanni Labi, Pärtel Lippus, Piret Paal, Liina Paales, Pille Runnel, Mari Sarv, Liina Sillaots, Aleksander Sünter, Kärri Toomeos- Orgalaan, Astrid Tuisk, Marelle Siitas, Annika Kilgi, Reeli Napp, Ingrid Pukk, Imbi Raikna ja Veronika Savi. Stendiettekanded - Kristi Liivanurm, Kadri Palatu, Anneli Kõvamees, Elo Salla, Darja Svelkina, Tiina Mahler ning Merili Metsvahi. Toimus eelmise aasta konverentsikogumiku "Maa-alused. Pro Folkloristika VII" esitlus.

4.-20. mai - näitus "Piiri takah. Pilte Ida-Setomaalt 1996-1999" Rahvusraamatukogus. Näituse koostasid Mari-Ann Remmel, Heiki Valk ja Ergo-Hart Västrik.

16. mail tähistati Põlispuu päeva. Avati Henrik Relve fotonäitus "Aastatuhande puud".

Eesti ja vadja põlispuudest kõnelesid Mall Hiiemäe ja Ergo-Hart Västrik. Laule ja luulet puudest esitasid Tuuli Otsus, Henrik Relve ja "Ilmaratas".

26. mai - Fotopäev, mille korraldasid Eesti Kirjandusmuuseum ja Tartu Kunstikool. Ettekannetega esinesid Vilve Asmer, Tiina Tael, Riina Laurson, Triinu Borga, Peeter Linnap ja Peeter Maksing. Väljapanek haruldasematest originaalmaterjalidest (vanimad fotod, õpikud, fototehnika), Tartu Kunstikooli fotograafiaosakonna õpilaste töödest ning näidised tänapäevastest fototarvete paremaks säilitamiseks mõeldud materjalidest.

1. juuni - Raamatuesitlus: "Liivi rahvausund IV-V" ja artiklikogumik "Pärimus pärijaile". Tähistati elektrooniliste folklooriväljaannete Mäetagused ja Folklore 5. sünnipäeva. Ettekande pidas Kristjan Otsmanilt (Eesti Päevaleht/Uus Meedia). Kontserdil astusid üles Julgi Stalte ja Jaan Sööt ning "Grendel".

17.-18. juuni - Kirjandusmuuseumi IX Nüpli kevadkool üldteemaga ""Võõras" eesti kirjanduses". Esinesid Valdur Mikita, Jaan Rapp, Kristi Jõesaar, Katrin Puusepp, Maria-Kristiina Lotman, Janika Kronberg, Anna Verschik, Ingrid Velbaum-Staub, Külliki Vulf, Anneli Mihkelev, Mirjam Hinrikus, Berk Vaher.

7. august 2000 - 23. aprill 2001 - näitus "Eesti Raamatu Aastad 1935 ja 1975" (koostajad Heino Räim, Imbi Pelkonen ja Merike Kiipus).
Näitus keskendus peamiselt varasemate raamatuaastate trükitoodangule. Eksponeeritud oli raamatuaastate üritusi käsitlevaid väljaandeid, eesti raamatu arenguloolisi teoseid, mitmeid raamatunimestikke, ilukirjandust, teaduskirjandust,
teabeteoseid, väiketrükiseid, eksliibriseid, plakateid jne. Stendid käsitlesid esimese raamatuaasta kajastusi fotodel, dokumentides ja ajalehtedes. Ekspositsiooni kuulus ka F. Sannamehe kavandi järgi valmistatud esimese raamatuaasta medal.

7. august - 30. september - Soome Kirjanduse Seltsi Kirjandusarhiivi näitus "Kui lood, loo maailm. Kirjaniku maailmapilt."

8.-13. august - IX rahvusvahelisel fennougristikakongressil esines ettekannetega 22 Kirjandusmuuseumi töötajat.

20. - 24. september - rahvusvaheline seminar "Tõsieluteadete kujul levivast folkloorist". Esinesid Isidor Levin (Venemaa), Alfred Messerli (Šveits/ Itaalia), Helmut Fischer, Klaus Graf, Ines Köhler-Zülch, Rüdiger Schott (Saksamaa), Jürgen Beyer, Reet Hiiemäe, Risto Järv, Eda Kalmre, Mare Kõiva ja Merili Metsvahi.

13. oktoober - kirjanduslik pärastlõuna üldpealkirja all "Arkaadia teel", millega tähistati Karl Ristikivi päeva ning Kalju Lepiku 80. ja Bernard Kangro 90. sünniaastapäeva. Ettekannetega esinesid Sirje Olesk, Rutt Hinrikus, Janika Kronberg. Näituse koostas Vilve Asmer. Luulet esitasid Heikki-Rein Veromann ja Anne Maasik.Ürituse korraldasid Karl Ristikivi Muuseum ja Eesti Kirjandusmuuseum.

25. oktoober 
Oskar Kallase päev - XVIII eesti raamatuteaduse konverents. Esinesid Kurmo Konsa, Heino Räim, Urve Sildre, Mare Lott, Kersti Taal, Mall Reinold ja Peeter Piiri. Eesti Raamatu Aastale pühendatud Oskar Kallase päev lõppes 1935. a. valminud kultuuriloolise filmiga "Eesti Raamat".

9. - 12. november - Dr. Oskar Looritsa 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents "Rahvausund ja folkloor aastatuhande vahetusel. Tänapäevased uurimismeetodid." Esinesid Renate Blumberga (Läti), Dan Ben-Amos (USA), Nijole Laurinkiene (Leedu), Christine Shojaei Kawan (Saksamaa), Galit Hasan Rokem (Iisrael), Dáithí ÓhÓgáin (Iirimaa), Anna-Leena Siikala (Soome), Aleksander Gura, Irina Sedakova Olga Balalajeva, Tatjana Minnijahmetova, Valentina Kharitonova, Adrian Selin, Aleksandr Panchenko (Venemaa), Undo Uus, Mart Raukas, Virve Sarapik, Tarmo Kulmar, Aado Lintrop, Enn Kasak, Mare Kõiva, Urmas Sutrop, Ergo-Hart Västrik, Madis Arukask, Taisto Raudalainen.

Korraldajad: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia.
Konverentsi puhul oli Kirjandusmuuseumis avatud kolm näitust: "Valik Oskar Looritsa teoseid" (koostaja Mall Hiiemäe); "Lapsepõlve üminad" (Kärt Summatavet, Eesti Kunstiakadeemia) ning "Jäljed minu territooriumil" (Marika Mikkor, Eesti Rahva Muuseum). Ühtlasi esitleti konverentsi raames O. Looritsa antoloogiat "Endis-eesti elu-olu III", Eesti Mõtteloo sarjas ilmunud O. Looritsa artiklite kogumikku "Meie, eestlased" (kirjastus "Ilmamaa"), O. Looritsa tööde täiendatud bibliograafiat, Aleks Looritsa raamatut "Oskar Looritsa noorusmailt", Pille Kippari loomamuinasjuttude väljaande saksakeelset e-versiooni.

23. november - kirjandusseminar "Mart Lepik 100".

Esinesid Ea Jansen, Abel Nagelmaa ja Ain Kaalep. Esitleti raamatut "Kirjad üle mere. Mart Lepiku kirjavahetus Julius Mägiste, Karl Ristikivi ja Bernard Kangroga". Näitus Mart Lepiku elust ja tööst (koostajad S. Olesk, V. Asmer). Betti Alveri luulet lugesid Tuuli Otsus ja Enn Lillemets.

29. - 30. november - konverents "Regilaulu keel ja poeetika", mille korraldasid Eesti Rahvaluule Arhiiv ja TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool. Esinesid Ago Künnap, Mari Sarv, Vaike Sarv, Žanna Pärtlas, Janika Oras, Taive Särg, Jaan Ross, Kristi Salve, Tiiu Jaago, Kanni Labi, Liina Saarlo, Aado Lintrop, Andreas Kalkun, Madis Arukask. Esitleti raamatuid "Kust tulid lood minule…: Artikleid regilaulu uurimise alalt 1990. aastatel" (toimetajad T. Jaago ja Ü. Valk) ning Vaike Sarve käsitlust "Setu itkukultuur". Kirjandusmuuseumi trepigaleriis avati Kanni Labi fotonäitus "Laulupildid".


21.-22. detsember - 44. Kreutzwaldi päevad. Teema "Originaal ja koopia". Konverentsi avas EV haridusminister Tõnis Lukas. Esinesid Krista Aru, Peeter Torop, Ants Juske, Peeter Tulviste, Aksel Tamm, Janika Kronberg, Rutt Hinrikus, Tiina Kirss, Triinu Ojamaa, Anu Vissel, Kanni Labi, Aado Lintrop, Mari-Ann Remmel ning Ell Vahtramäe.