Prindi see lehekülg

Arne Merilai

Eesti novelli poeetikast kolme põhinäitega

1. Novelli poeetikast:

a) välkvalgus;

b) kullilend;

c) transformatsioon;

d) avanemine arengu ette;

e) lühijutust novelliks;

f) narratiivne kontrapunkt: pealtekst – anekdoot, alltekst – novell;

g) novellett, kinnine ja lahtine novell, jutustus, lühiromaan.

2. Puändi mõiste laiendus: mõtteline pöördepunkt + tekstipunkt (asja point, kõnejõupunkt).

3. Kolm näitekomplekti:

a) Leo Anvelti „Raveli boolero“ – kinnine, puändiga. Eesti parim novell;

b) Jaan Krossi „Väike Vipper“ – lahtisem, siiski puändiga. Eesti parimaid novelle. Krossi parim. Häbi hüpotees;

c) Eesti parimaid novelle 2018–2020. Urmas Vadi, Jan Kaus, Mudlum… Žanritunnuste lahjenemisest jutustusi – mitte-novelle – laitmata. Ebausaldusväärsest kriitikast.