Prindi see lehekülg

Marja Unt

Kes on kriitik – ootustest, lootustest ja olmest

Ettekanne võtab tagasivaatavalt kokku viimase kümmekonna aasta suuremate metakriitiliste arutelude põhiteemad, kaardistades ootusi ja vajadusi, mida eesti kirjanduskriitika puhul on teravamalt tunnetatud. Kümme aastat on ühtlasi piisavalt pikk aeg, et vaadelda arutelusid (nt Sirbis 2005. ja 2010. aastal ilmunud kriitikateemalised gallupid) võrdlevalt, pärides, milliseid teemasid võib meie metakriitikas pidada pidevaks ning milliseid ajast ja olukorrast tingituks.

Eraldi tähelepanu on pööratud nendele teemadele, mis ühel või teisel viisil loovad tausta küsimustele, kas või kuidas mõjutab internetiajastul avardunud kanalite hulk ehk nn võrgudemokraatia arusaamist kriitika rollist ja/või kriitiku positsioonist ning mida tähendab praegusel kriitikamaastikul institutsionaalsus, olgu institutsiooniks väljaanne või kirjutaja ise.