Prindi see lehekülg

III – 1981

23. aprill 1981

  1. T. Tammo, Noomeni ja verbi sünonüümika seoses laulu ja laulmisega.
  2. M. Kõiva, Dialoogvormelid eesti loitsudes.
  3. E. Kipper, Muinasjutt lapse psüühika arengus.
  4. H. Laanekask, O. W. Masingu üldkeeleteaduslikust vaatepiirist.
  5. J. Malin, P. Olesk, O. Peedosk, Memuaaride tekstoloogiast I. Helilindistused.
  6. H. Nagelmaa, Eesti novelli tekkeloost.
  7. L. Epner, Kunstilisest aegruumist 1970. aastate eesti draamas.
  8. S. Olesk, Ain Kaalepi värsiteooria ja -praktika ühtsusest.
  9. L. Priimägi, Tetralemma H. Hesse “Siddhartas”.
  10. V. Saldre, “Laudalüürika” probleem teatrielus.