Prindi see lehekülg

Katre Pärn

Igavene avangard: (eesti) animatsioonist

Avangardi mõiste on ambivalentne ning seetõttu lihtsasti ekspluateeritav. Kasutan mõiste paindlikkust ära ka siin, võttes seda üldise troobi, mitte kitsalt nimetusena, millega osutatakse teatud ajaloolistele liikumistele või suundumustele kunstis. Ent ka troobina on avangard abivalentne, kuna asetub, nagu mitmed avangardiuurijad on osutanud, kahe avangardi – poliitilise ja esteetilise – pingeväljale, seostudes nii maailmavaateliste kui ka vormiliste revolutsioonide või uuendustega. Oma ettekandes uurin, kuidas suhestub „hull eesti animatsioon” avangardi kontseptsiooniga ning kas viimane aitab seda omapärast kultuurikeelt ja -süsteemi, mille teoreetilisele kirjeldusele allutamine on küllaltki komplitseeritud, avada ja mõtestada.