Prindi see lehekülg

Ingrid Velbaum-Staub

“Issand! Sina ise keera rõngas moskoviidi ninasse”: Venelasehirm Herbert Salu loomingus

1. Konkreetse ainestikuga põhjendatud romaanis “Surmatrummid ja pajupill” (Põhjasõja-aegne Tartu), ilmses paralleelsuses 1940.-1941. aasta sündmustega. Peeter I kuju, allusioonid ja võimalik poleemika A. Tolstoi romaaniga, selle varjatud tsitaadid romaanis “Siiditee serval”, J. Järve “Vallimäe neitsi” tõlgendus. Anakronismid – trafaretne venelasekujutus.

2. Nõukogude Venemaa kui Venemaa eelneva ajaloo loogiline jätk (essee “Kihutav troika”), utoopia ellukutsumine; nihilism, anarhism. Romaani “Lasnamäe lamburid” kuradipiibel – antiutoopia konspekt.

3. Venemaa kaudu Eestisse jõudnud futurismi ja “boheemluse” kärntõbi (esseed “Boheemlane ja lohe”, “Püsivast ja muutuvast väärtushinnangust”) – täiesti eitav hinnang futurismile.

4. Salu kui sotsiaalselt orienteeritud kirjaniku paradoksaalne vasakpoolsuse-eitus.

Vajalik kirjandus:

H. Salu “Surmatrummid ja pajupill”

“Kihutav troika”

Soovitatav kirjandus:

“Lasnamäe lamburid. Siiditee serval”