Prindi see lehekülg

Päevakava

Arhiiv ja avalikkus. Kultuuriloo allikad

19. juuni

Arhiiv ja avalikkus. Kultuuriloo allikad
  1. Piret Noorhani, Ajalugu – võimalik või tegelik. Ivan Orava näide.
  2. Tiina Saluvere, Ajaloost , mälust ja mõistmisest: Elsbet Parek.
  3. Kristi Metste, Toimetamise mõttekusest. F. Tuglase “Eluloolisi märkmeid”.
  4. Rutt Hinrikus, Kultuurilooline arhiiv ja kirjandusuurimus.
  5. Sirje Olesk, Arhiivide kasutamise praktikast Venes ja Soomes.
  6. Sirje Kiin, Arhiivide tähendus isikumonograafia kirjutamisel (Merilaas, Under).
  7. Janika Kronberg, Hargnemisi eesti Kirjanike Kooperatiivist.
  8. Marin Laak, Arhiivi teekond.
  9. Taive Särg, Sünkreetiline Contra.