Prindi see lehekülg

Jan Kaus

Subjektiivsuse objektiiv: kirjanik, arvustaja ja kirjanduslugu

EKL/Sirp

Mõtisklen pisut – ja väga subjektiivselt – selle üle, millised ootused tunduvad olevat kirjandusloo kõige värskema kihistuse osas ja milline tundub olevat selle kihistuse seis ühe kirjaniku pilgu kaudu. Lisaks kaldub mu jutt sedakaudu arvatavasti veel laiemaks – katseks kirjeldada teatud objektiivsuse nõude ning kogu temaatika paratamatu subjektiivsuse vahelisi pingeid meie praeguses kirjandusmõtlemises; ning seda, kuidas nii kirjandusloo, kirjanduskriitika kui ka -elu mõistmine viitab ühele tõsisele kaasaja vaimu seisu iseloomustavale probleemile.