Prindi see lehekülg

V – 1984

27. aprill 1984

  1. A. Korb, Kirjandusmuuseumi rahvaluulekogude üld- ja lauluregistrite koostamise probleeme.
  2. T. Tammo, Laulurühm “Arg laulik”.
  3. M. Kõiva, Saaremaa rahvaarst Tiitsu Seiu.
  4. E. Weinrauch, Ajalehe kui sotsiaalse institutsiooni arengust Eestis XIX saj. teisel poolel.
  5. K. Aru, Ajakiri “Vaba sõna” avaliku arvamuse kujundajana 1914-1916.
  6. T. Hennoste, P. Olesk, Memuaaride tekstoloogiast II. Autoredaktsioonid.
  7. L. Priimägi, Eestikeelse kirjandusteadusliku terminoloogia arengust: neli seaduspärasust.
  8. K. Pisuke, Väitlused romaani kui žanri ümber 1960. aastate eesti nõukogude kirjanduskriitikas.
  9. K. Pruul, Aivo Lõhmuse meetrika.
  10. K. Küngas, Humanitaarne naisintelligents 1970. aastate eesti nõukogude kirjanduses.