Prindi see lehekülg

Margus Vihalem

Nõukogude ühismajand ja rahvusluse diskursus

Nõukogude-aegse ühismajandi muutuvas kontekstis näib rahvuslusel olevat üsnagi ambivalentne tähendus. Kas rahvuslus ja selle väljendused on nõukogude ühismajandi argisensooriumis pigem sallitud, taunitud või midagi muud? Ja kuidas üldse käsitleda rahvuslust nõukogude ühismajandi (argi)sensooriumi kontekstis?