Prindi see lehekülg

Kutse

Eesti Kirjandusmuuseumi VIII kirjandusteaduse suvekool

RAHVUSLUS JA RAHVUSMÕTE

15.-16. juunil 2018 Juhan Liivi muuseumis

2018. aasta on mitmel moel juubelite aasta. Peale Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistab oma 80.
asutamisaastat Eesti Teadust Akadeemia. 60 aastat möödus ajakirja Keel ja Kirjandus aluse panemisest
(veebruaris ilmus topeltnumber „Humanitaaria ja rahvuslus“). Kirjandusringkonnad tähistasid
A. H. Tammsaare 140. sünniaastat ning järgmisel aastal tähistatakse eestikeelse Tartu Ülikooli 100.
tegutsemisaastat, mis tähistab ühtlasi ka esimese eesti kirjanduse professori ametisse asumist. Eesti
Kirjandusmuuseumi kirjandusteaduse suvekoolil (algselt noorteadlaste kevadsessioon, seejärel
kirjandusteaduse Nüpli kevadkool) täitub 40. järjepidev tegutsemisaasta. Rahvusmõtte ja rahvuslusega
tegeletakse ka kunstivaldkonnas (aprillis oli Eesti Kunstihoones avatud rahvusluse küsimusega tegelev
näitus „Riik ei ole kunstiteos“).

Seetõttu on igati sobiv põhjus rahvusluse ning rahvusliku mõtte eri vormide ja avaldumisviiside üle
järele mõtlemiseks, nii kaasajas kui minevikus, nii kirjanduses kui ka teistes kunsti- ja eluvaldkondades.
Rahvusluse buumi ajal tundub, et rahvuslus hakkab juba iseendast võõranduma ja muutuma folkoristika
objektiks ning põhimõtteliselt võiks ju suhestumist rahvusmõttega otsida mistahes kunstivoolust.
Kirjandusteaduse VIII suvekooli on oodatud näiteks järgmiste teemade käsitlemine:
● rahvusluse ilmingud kirjanduses, kunstis, meedias või laiemalt ühiskonnas
● kultuur kui rahvusloome
● rahvus, võim, poliitika
● rahvusdiskursuste arengud
● ökorahvuslus, etnorahvuslus, kodanikurahvuslus
● eesti rahvusluse dekoloniaalne kasvupinnas
● võrdlev rahvusloome ja n-ö kaugrahvuslus (long distance nationalism)
● kultuurimälu, rahvuslikud mälupaigad ja mäluvormid
● rahvuslus, valgustus ja romantism
● rahvuslus ja riik
● rahvuslus ja pagulus
● rahvuslus ja uusrahvuslus
● rahvus ja afekt
● rahvuslus ja dekadents
● rahvuslus ja võõraviha
● jm.

Suvekooli korraldajad kutsuvad nii uurijaid kui praktikuid reflekteerima selle üle, miks kütab
rahvusteema ühiskonnas üles pingeid ning miks rahvusluse küsimus üha enam ühiskonda polariseerib.
Kuidas meid rahvuslus praegu kõnetab või ei kõneta? Kus me teda kohtame, leiame?

Ettekande pikkus on 20+10 minutit. Ettekande pealkirja palume teatada 14. maiks, teesid saata
21. maiks. Osalejate registreerumine 1. juuniks.

Kirjandusteaduse suvekoolile järgneb Tartu Ülikooli kirjandusüliõpilaste X kevadkool („Liinakuru
kevadkool“) 16.–17. juunil 2018.

Korraldustoimkond: Aija Sakova, Epp Annus, Krista Ojasaar, Tanar Kirs

Kontakt: krista.ojasaar@kirmus.ee

Suvekooli toimumist toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne
uurimisprojekt IUT 22-2, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute
Tippkeskus).