Prindi see lehekülg

Katrin Ennus

Eesti kirjanduse filosoofilised taustad EKA III-V, Keele ja Kirjanduse ning Loomingu artiklite põhjal

A. Schopenhauer

Ernst Enno; Friedebert Tuglas; Heiti Talvik; Leo Anvelt (“Elutarkuse” tõlge); Aira Kaal; Raimond Kaugver; Marie Under (essee “Ekspressionismist Saksa kirjanduses”); Mati Unt

F. Nietzsche

“Uus Aeg”; “Olevik”; “Postimees”

Gustav Suits; Johannes Aavik; Jaan Oks; A. H. Tammsaare; Johannes Barbarus; Friedebert Tuglas ; Marie Under; Henrik Visnapuu; August Gailit; Mait Metsanurk; Ernst Särgava; Aadu Hint; Hugo Raudsepp; Karl Ristikivi; Debora Vaarandi; Aira Kaal; Heiti Talvik; August Sang; Valmar Adams; Erni Krusten

O. Spengler

Johannes Semper; A. H. Tammsaare ; August Gailit (romaan “Purpurne surm”); Marie Under; Karl Ristikivi (romaan “Lohe hambad”)

H. Bergson

Johannes Semper ; A. H. Tammsaare; Marie Under (artikkel “Aja probleemid”, 1921); Hugo Raudsepp (artikkel “Bioloogilis-sotsiaalse sünteesi suunas”, 1931); Aira Kaal; Mats Traat

S. Freud

Johannes Semper (novellikogu “Ellinor”, 1927; romaan “Armukadedus”, 1934; “Kalevipoja rahvaluule-motiivide analüüs”, 1924); Hugo Raudsepp (on nimetanud “Põrunud aru õnnistuse” inspireerijaks S. Freudi tööd “Das Unbehagen in der Kultur”); Leo Anvelt (romaan “Eluhirm”, 1936); Aadu Hint ; August Jakobson; Karl Ristikivi; Juhan Smuul; ArvoValton

C. G. Jung

Marie Under; Leo Anvelt; Arvo Valton (“Läbi unemaastike”); Mati Unt

Marksism

Eduard Vilde; Johannes Semper; Aira Kaal

S. Kierkegaard

Vaino Vahing

J.-P. Sartre

Karl Ristikivi; Enn Vetemaa

A. Camus

Mati Unt; Enn Vetemaa; Kalju Saaber

Eksistentsialism

Rein Saluri (varasem looming, nt näidend “Kes ma olen”); Arvo Valton (nt novellikogu “Sõnumitooja”, 1972); Mati Unt (“Räägivad ja vaikivad”)

Feminism

Marie Heiberg (artiklid “Naisküsimus ja naisliikumine”,1917; “Aja intressid”, 1917); Aira Kaal (essee “Mehe ja naise psühholoogiast”, 1936)