Prindi see lehekülg

Virve Sarapik

Eesti Nõukogude entsüklopeedia ja aasta 1968

1968. aasta lõpus tekkis tõrge „Eesti nõukogude entsüklopeedia” II köite väljaandmisel. EKP KK ja võimutruu ideoloogiakontrolli silmis osutus probleemseks eeskätt teise köitesse kavandatud peagu raamatumahus artikkel „Eesti NSV” ja selle Eesti kirjanduse ning ajaloo peatükid. Eriti kirjanduse peatüki mitmekordne ümberkirjutamine ja tsenseerimine resoneerisid järk-järgulise kultuurielu hangumisega 1960. aastate lõpus. ENE oma aja kohta ideoloogiliselt küllaltki neutraalne kurss õnnestus vaatamata partei keskkomitee tegevusele siiski säilitada. Selles olid omad teened ka stalinismiaegse karastusega ja sula algul „pooli vahetanud” ehk uuendusmeelseks muutunud ENE peatoimetajal Gustav Naanil ja osakonnajuhatajal Max Laossonil. Ettekanne võtab vaatluse alla protsessid, mis eelnesid ENE väljaandmise tõrgetele 1968. aasta detsembrist kuni 1970. aasta kevadeni.