Prindi see lehekülg

Valle-Sten Maiste

Identiteet ja tabud: Milleks… kitseket, eeslit?

Möödunud murrangulised ajastud, valgustus ja romantismid ning niinimetatud modernismid ja postmodernismid, on kahtlemata olnud väljakutsuva moega ja murdnud justkui ka ridamisi eelarvamusi ning tabusid. Ometi näitlikustab Slavoj Žižek väsimatult meie ajastu klammerdumist fetišite külge, olgu suhtes välise autoriteedi või iseoma identiteediga. Meie omaksvõetu ja uskumused sarnanevad printsiibi poolest traditsiooniliste eelarvamuslike uskumustega enam, kui arvame. Kas ja kuivõrd on üldse võimalik omaks võtta armastuse ja meie iha toestava tuuma banaalsust? Plaan on vaadata, kuidas avanevad tõstatud küsimuse võtmes Vahing, Kundera, Jelinek (Haneke), Pelevin.