Prindi see lehekülg

Igor Kotjuh

Monostihhon eesti luules

1. Monostihhon on väheuuritud luulevorm. 2. Monostihhoni definitsioon: „Luuletus võib koosneda ühestainsast värsist. Sel juhul räägime monostihhonist.“ Jaak Põldmäe, „Eesti värsiõpetus“ (1978), lk 185. 3. Jaak Põldmäe näide monostihhonist: „Kõike sa, Castor, ka ostad: mis muud kui kõik maha müüd kord“ (Martialis, „Epigrammid“, VII, 98; Ain Kaalepi tõlge).  Küsimusi: miks näide ei pärine eesti luulest? Kas kultuuriideoloogiline põhjus? Kas eesti luulest ei leitud ühtegi näidet?  4. Martialise monostihhoni analüüs. 5. Monostihhoni määramine Dmitri Kuzmini monograafia „Vene monostihhon“ järgi (2016). 6. Monostihhon eesti luuletajate loomingus (Kivisildnik, Indrek Hirv, Contra, Andres Vanapa, Aleksander Suuman, Viiu Härm, Arvi Siig, fs, Hando Runnel, Artur Alliksaar, Wimberg, Kalju Kruusa, Paavo Piik, Ilmar Laaban). 7. Keiti Vilmsi säutsudest kalambuurid kui monostihhon. Raamat „@keitivilms“ kui eesti luule suurim monostihhonide kogu.