Prindi see lehekülg

I – 1978

30. mai 1978

  1. A. Korb, Kiigelaulude tüpologiseerimisest.
  2. A. Tael, Rahvaluule žanriprobleemidest.
  3. A. Zirk, Eesti karjaseviiside tüpoloogiast.
  4. S. Olesk, Silbilis-rõhuline daktül eesti nõukogude luules.
  5. J. Unt, Ühe stoa teksti interpreteerimise probleeme.
  6. P. Olesk, Tekstoloogiline norm ja teksti redaktsioon.
  7. V. Saldre, Johannes Semperi teatrihuhtumus.
  8. M. Karm, Poeetiline aeg Jaan Krossi proosas.